10.00-10.05 Åpning

Stortingsrepresentant Nils Bjørke (Sp)
Kjersti Skar Staarvik, Ren mat

10.05-10.20 Sjølforsyningsgraden i Norge
Avdelingsleder Lars Johan Rustad, Nibio 

10.20-10.50 Antimikrobiell økoskygge – tarmen, vår indre jord
Professor emeritus Tore Midtvedt, Karolinska sjukhuset

10.50-11.20 Metan fra husdyrbruket – konsekvensen for klima
Seniorforsker Marianne Tronstad Lund, Cicero

11.20-11.40 Spørsmål/samtale

11.40-12.00 Offentlige kostholdsråd –kunnskapsgrunnlaget
Divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging, Linda Granlund, Helsedirektoratet 

12.00-12.20 Er norsk kjøtt og egg sunt og bærekraftig, og hva mener forbrukerne?
Direktør Dag Henning Reksnes, Matprat

12.20-12.50 Hvordan maten er laget avgjør om den er sunn
Høyskolelektor Marit Kolby Zinöcker, Bjørknes Høyskole

12.05-13.20 Samtale/spørsmål/rundstykker

13.10-13.35 Matmerking i Norge
Seniorrådgiver mat og ernæring, Kaja Lund Iversen, Forbrukerrådet

13.35-14.50 3 min svarinnlegg fra:
• Økologisk Norge
• Ren Mat
• Alliansen ny landbrukspolitikk
• Stortingspartiene
Spørsmål/samtale

14.50 Avslutning ved møteleder

15.00 Slutt

Arrangør:
Stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen (Sp) og Nils Bjørke (Sp) i samarbeid med Økologisk Norge, Ren mat og Alliansen ny landbrukspolitikk