Meny

- Norge trenger beredskapslagring av matkorn

Russland stopper all eksport av korn frem til 1. juli. Nå må regjeringen innse at beredskapslagring av matkorn er nødvendig for norsk beredskap, skriver Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad.

- av Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant Senterpartiet og medlem i justiskomiteen, og Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet og leder av næringskomiteen

De gode tidene har vart lenge i Norge. Det er lenge siden vi har opplevd nevneverdig svikt i tilgangen på mat her i verdens rikeste land, foruten en lei smørkrise i julestria for noen år siden. Folk er vant til at butikkene bugner over av et ubegrenset utvalg billig mat.

Mat er like fullt et helt grunnleggende behov for oss. Vi kan klare oss uten mange luksusvaner som fine hus, biler og klær, men mat må vi ha, uansett. Mat og nok tilgang til mat er en sentral del av beredskapen.

Senterpartiet mener at matberedskap må tas på alvor. Norsk matforsyning er i dag avhengig av import av korn fra verdensmarkedet. Selvforsyningsgraden går ned og matjord er under stadig press for utbygging til boliger eller veier. Det gjør oss sårbare når vi heller ikke har beredskapslager av matkorn.

En matkrise kan ramme oss både ved fall i produksjonen nasjonalt eller på grunn av internasjonal usikkerhet. De siste årene er ferske bevis. I 2018 var landbruket hardt rammet av tørke. En uvanlig våt sommer skapte problemer i 2019. I 2020 heter problemet covid-19.

Nå står vi i en krise som har rammet hele verden samtidig. Den globale verdensordenen hvor vi kan lene oss på internasjonale forsyningslinjer er satt under press.

Russland er verdens største eksportør av hvete. For noen uker siden innførte de kvoter for eksport av korn frem til slutten av juni. Allerede nå går russerne enda lenger, og stanser all eksport av korn fram til 1. juli. Følger andre store korneksportører etter kan tilgangen bli knapp og prisene raskt presses oppover på verdensmarkedet.

I 2013 var Trygve Slagsvold Vedum landbruksminister for Senterpartiet, og det lå penger inne i statsbudsjettet for 2014 til å starte beredskapslagring av matkorn på ny. Høyre og Fremskrittspartiet overtok regjeringskvartalet den høsten, og Sylvi Listhaugs første kutt som landbruksminister var nettopp pengene til beredskapslager.

Senest i fjor høst gikk regjeringen mot beredskapslagring av matkorn i statsbudsjettet for 2020. «En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk,» het det. Høyre, Frp, Venstre og KrF konkluderte med at beredskapslagring ikke er nødvendig og dessuten koster penger. De mente at i en matkrise hvor kornprisen mangedobler seg internasjonalt vil Norge uansett ha penger til å kjøpe det som trengs.

Regjeringens linje er naiv og uklok. I en krise hvor verden sulter er det usolidarisk å tenke at Norge bare kan kjøpe seg ut av problemene fordi vi har oljepenger. Dessuten vil alle land forsyne sin egen befolkning før man hjelper andre. Store korneksportører som Russland, USA, Frankrike eller Ukraina vil neppe la egen befolkning sulte for å selge korn til andre. Ingen kan spise penger. 

Foreløpig har vi god tilgang på mat i Norge, men fremtiden er usikker. Beredskap handler om å være føre var. Beredskapslagring av matkorn er en billig forsikring hvis krisen rammer. De færreste tror at huset skal begynne å brenne, men man tegner brannforsikring likevel. Regjeringen bør i alle fall ha lært av covid-19 at uforutsette kriser kan inntreffe raskt og i stort omfang. 

Prislappen for beredskapslagring av matkorn er noen hundre millioner i etablering og i underkant av 50 millioner kroner i året til drift. Senterpartiet mener det er en liten pris å betale i forsikring for et av menneskets mest grunnleggende behov. Målet til Senterpartiet er i første omgang å få på plass beredskapslager for 6 måneder, og utrede om det bør utvides til ett år. Til sammenligning er dagens kriselager for mat nok til å fø 30.000 personer i tre dager. 

Senterpartiet garanterer for å gjeninnføre beredskapslager for korn dersom vi kommer i regjering i 2021. Vi kan ikke gamble på å ikke ha forsikring for mat til folket.