Meny

Norsk energi og norske arbeidsplasser

Av Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet

Strømprisene i Norge eksploderer.
Akkurat slik Frp sa de ville.

Frp har hatt olje- og energiministeren i over fem år. Da Frp kom i regjering var strømprisene lave. Frps daværende olje- og energiminister, Tord Lien, gjorde det imidlertid klart at han ønsket høyere strømpriser i Norge.

Frps strømminister ble av Dagens Næringsliv 15. april 2016 sitert på følgende: «Verdien av vannkraften er kraftig svekket, derfor mener jeg og regjeringen at det er riktig å si at nok er nok». Liens utsagn om at regjeringen ville at «verdien av vannkraften skal bli høyere» betyr at han ville ha høyere strømpriser.

Tord Lien pekte allerede i 2016 på at flere utenlandskabler for norsk strøm ville gi høyere strømpriser. Alle partier er for noe strømutveksling, men det må ikke bli for mange utenlandskabler. I høst fastslo Norges vassdrags- og energidirektorat at kraftkabler til utlandet gir en større økning i norske strømpriser enn tidligere spådd. Dette må Høyre og Frp-regjeringen ta på alvor. Det vil være svært uklokt å vedta utbygginger av enda flere utenlandskabler.


Regjeringen behandler i disse dager en søknad om en ny eksportkabel, den såkalte North Connect-kabelen. I 2016 kjempet Høyre og Frp frem en lovendring som åpnet opp for den store eksportkabelen North Connect, mot Senterpartiets advarsler.  Senterpartiet har flere ganger, senest forrige uke, foreslått at regjeringen må sette foten ned for kabelen. Våre argumenter er styrket, fordi vi nå vet at flere kraftkabler vil gi høyere økninger i strømprisen enn mange tidligere var klar over.


Høyre- og Frp-regjeringen har også økt el-avgiften med 36 %. Det hjelper ikke at regjeringen senket el-avgiften noe i aller siste statsbudsjett, når de har økt den fem ganger så mye i løpet av sine år i regjering. Dersom noen tar 100 kroner fra deg, takker du dem ikke for at de ga deg tilbake 20 av dem.


I vinter sørget Høyre og Frp for en annen endring, da EU ble gitt suverenitet over viktige deler av norsk energipolitikk. Dette ble presset i gjennom på tross av massiv motstand i det norske folk! En meningsmåling viste at kun 18 prosent støttet regjeringens forslag om å legge norsk gass og kraft under EUs energibyrå (ACER), mens en annen måling viste at kun én av ti nordmenn ønsket norsk suverenitetsavståelse på energifeltet.


Senterpartiet mener det må tas klare grep innenfor norsk energipolitikk:

1.       El-avgiften må senkes.

2.       Regjeringen må avvise konsesjonssøknaden til North Connect.

3.       Norge må ta tilbake nasjonal suverenitet over vår energipolitikk. Som et absolutt minimum bør vi allerede nå si nei til ytterligere overføring av makt over norsk energipolitikk til EU.

Norge har lite eksportbart kraftoverskudd i normalår. Kraften må forvaltes slik at vi har en lavere kraftpris enn det er i det europeiske markedet. Norge er kaldt, og mange har ikke noe annet alternativ enn strøm når de skal holde boligen varm. Rimelig kraft er også avgjørende for å styrke vår egen produksjon og skape norske arbeidsplasser. Dagens politikk for høyere strømpris rammer vanlige folk og gjør at industrien vår blir svakere. Vi trenger en snuoperasjon.