Meny

Ny ledelse må få starte med blanke ark

Sigbjørn Gjelsvik, som sitter i finanskomiteen for Senterpartiet, har den siste uken markert seg som én av de tydeligste kritikerne av omorganiseringsprosessen i SSB. - Det er klokt at Meyer nå fratrer, sier han og påpeker at dette gir SSB og de ansatte mulighet til å legge den turbulente tiden bak seg.

Gjelsvik er imidlertid svært kritisk til at Siv Jensen bare har satt omorganiseringsprosessen på vent og ikke har fått den stanset. - Det er viktig at ny ledelse i SSB kan starte jobben med å gjenvinne tilliten til byrået hos sentrale samfunnsaktører. Da er det uheldig at det nær sagt skal ligge skjeletter igjen i skapet etter Meyer, påpeker han.

– Omorganiseringsprosessen i SSB har over tid møtt omfattende og velbegrunnet kritikk fra så vel partene i arbeidslivet, forskere, økonomer og andre sentrale samfunnsaktører. Det var åpenbart uklokt av Meyer å legge på bordet forslag til omfattende endringer i SSBs virksomhet parallelt med statistikklovutvalgets arbeid. Forslagene til endring av forskningsavdelingen og modellverktøyene var dessuten på direkte kollisjonskurs med sentrale føringer i tildelingsbrevet for 2017. Dette er det Meyer som bærer ansvar for og nå må ta konsekvensen av, sier Gjelsvik.

– For å skape ro rundt byrået og avklaring for de ansatte bør de igangsatte omorganiseringsprosessene stanses – ikke bare legges på vent. Hvilke endringer det er behov for i fremtiden må ny ledelse i SSB vurdere etter at statistikklovutvalgets arbeid er ferdig politisk behandlet, sier Gjelsvik.