Meny
trygve2

Vi må ha et politiopprør nå!

Ansatte i politiet, forskere og ordførere roper alle varsku. «Nærpolitireformen» har ført til mindre politi ute blant folk og nå trengs det kursendring raskt.

 «Nærpolitireformen» har sentralisert politiet og fjernet de ansatte i politet bort fra folkene de skal tjene. I høst kommer politimeldingen til Stortinget, og Senterpartiet jobber for å sikre et flertall for en snuoperasjon i politiet.

Trygve Slagsvold Vedum er ikke i tvil om hva som har skjedd i politiet. I et intervju med Klassekampen maner han til opprør og peker på den storstilte sentraliseringen som har foregått i politiet.

- Her har det vært en trippelsentralisering. Først reduserte regjeringen antall tjenestesteder fra 354 til 220. Så har de tappa de tjenestestedene som var igjen. Nå er det bare 120 av dem som har daglige åpningstider, sier Vedum.

Bedre responstiden

I mange distrikter har politiets utrykningstid gått opp siden reformen ble gjennomført. Samtidig har lensmannskontor blitt liggende øde, flere lennsmannskontor har stengt minst en dag i uka og politiet er ikke lenger en del av lokalsamfunnene våre.

– Vi må fylle de tjenestestedene som finnes med innhold, vi må åpne nye der det er hull, og sikre bedre responstid for politiet der den i dag er altfor dårlig. Folk må føle en trygghet på at politiet kommer, sa Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen tidligere denne uka.

Ordførere bekymret

Landets ordførere er også bekymret for den skumle utviklingen i politiet. Til NRK fortalte Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord, om en opplevelse av at politiet har forlatt kommunen etter at deres lensmannskontor ble slått sammen med det i nabokommunen Berlevåg.

– For vår del i Båtsfjord, så er det klart at det ikke er en nærpolitireform. Vi har mindre politi til stede enn vi hadde tidligere. Det er det ingen tvil om, uttalte Wærnes.

Senterpartiets løsninger for politiet

Senterpartiet mener folk skal føle seg trygge uansett hvor de bor i landet. Politiet skal få nok mannskap og ressurser til å kunne være til stede lokalt og kjenne sine nærmiljø. 

På Stortinget har vi nå i mange år kjempet for at målet om 2 politifolk per 1000 innbygger skal komme hele landet til gode. Ikke bare de store byene slik det er i dag.

Vi vil også flytte oppgavene som i dag løses av politidirektoratet til justisdepartementet og politidistriktene for å redusere byråkratiet, sikre gode faglige avgjørelser og øke den folkevalgte kontrollen over politiet i Norge.