Meny

Politisentraliseringen må stoppes

Marit Arnstad, parlamentarisk leder Senterpartiet.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen av politiet. Derfor vil vi gjenåpne behandlingen av de 70 klagene på nedlegging av lensmannskontor som justisministeren valgte å ignorere. Derfor vil vi legge ned Politidirektoratet i den formen det har nå og spre ressursene ut til distriktene.

Høyre og Frp regjeringen har satt i gang tidenes sentralisering av politiet. Dette er den tredje politireformen på 20 år. Hver og en av disse reformene har endt med økt sentralisering. Nå foreslås 126 lensmannskontor nedlagt. Mange av de som blir igjen skal ikke lenger ha en stedlig lensmann. Da svekkes det lokale politiet. Da svekkes muligheten til forebygging av kriminalitet. Samtidig får reformen stadig nye merkverdige utslag. Antallet politiarrester er blitt så få at man må reise i timesvis for å få satt en person i forvaring. Mange steder ser vi at det ofte er det kommunale brannvesenet som må overta politiets oppgaver. Det skjedde i Røyrvik i Nord-Trøndelag for en ukes tid siden da politipatruljen var 180 kilometer unna når ulykken skjedde. Samtidig som det lokale politiet svekkes har Politidirektoratet est ut og doblet sitt driftsbudsjett over de fire siste årene.

Senterpartiet vil stoppe sentraliseringen av politiet. Derfor vil vi gjenåpne behandlingen av de 70 klagene på nedlegging av lensmannskontor som justisministeren valgte å ignorere. Derfor vil vi legge ned Politidirektoratet i den formen det har nå og spre ressursene ut til distriktene.

Krav om responstid og politidekning i hele landet er spørsmål alle kan ha en mening om uavhengig av om man er for eller imot politireformen. Senterpartiet mener at dagens krav til responstid hvor man i 80% av tilfellene skal nå fram innen 45 minutter er for dårlig. Det betyr i realiteten at deler av befolkningen ikke blir omfattet av responstid i det hele tatt. I juni fremmet Senterpartiet forslag i Stortinget om at politiets krav om responstid bør omfatte hele befolkningen.  Høyre og Frp stemte imot.

Alle partier står bak et mål om at politidekningen skal være slik at det er to politimenn pr. tusen innbygger. Når H og Frp sier de skal nå dette målet i 2019 så er det en bløff. De vil nemlig ha dette som et nasjonalt mål, men da kan man omgå behovet for politi i hele landet, da sikrer man ikke mer politi i distriktene. Derfor vil SP at dette målet skal gjelde i hvert politidistrikt. Bare slik kan politiressurser kanaliseres ut til hele landet. Senterpartiet fremmet forslag om dette i Stortinget i juni. Høyre og Frp stemte imot.  

Høyre og Frp prøver nå å framstille det som om SP ikke kan ha meninger om politidekning og responstid dersom vi samtidig er i mot den «fjernpolitireformen» som de har igangsatt. Det er sjølsagt bare tull. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Kanskje har regjeringspartiene et lønnlig håp om at SP skal slutte å argumentere imot reformen. Da tar de grundig feil. Vi skal gjøre det vi kan for å stoppe denne sentraliseringen av politiet.