Meny

Posten skal frem i hele Norge

Sist endret: 27 09 2020
Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

Senterpartiet vil at folk skal ha tilgang til like tjenester, uansett hvor i landet de bor. Dessverre ser vi at dagens regjering ikke har de samme ambisjonene, og at folk i distriktene på område etter område får dårligere tjenester.

Senest har vi sett de regionale forskjellene i tidsbruken for postleveranser. Her er det Nord-Norge som kommer dårligst ut. Før kunne du forvente at posten skulle være framme etter èn virkedag. Men etter at A-post og B-post ble slått sammen, stilles det som krav at 85 prosent av posten er framme innen to virkedager. Derimot ser vi at det er postnummeret ditt som avgjør om du får posten når du skal. For bor du på Østlandet kommer så godt som all post innen to virkedager. Men i Nord-Norge blir en langt større andel av posten levert i postkassa til folk senere enn den skal. Senterpartiet mener dette er å forskjellsbehandle folk.

I den ferske regjeringserklæringen skriver regjering at posttilbudet skal tilpasses den endrede etterspørselen etter posttjenester. Senterpartiet frykter at regjeringen legger til rette for at posttilbudet i distriktene kan reduseres ytterligere, i takt med at det sendes færre brev. Med dette forstår ikke regjeringen hvor viktig posten fortsatt er for mange.

Senterpartiet mener det bør vurderes om konsesjonskravet skal strammes inn, altså stille krav om at mer enn 85 % av posten skal være fremme inne fristen. Det vil være et viktig grep for å sikre like tilbud over hele landet. Posten har en viktig samfunnsoppgave, vår jobb som politikere er å sikre at den utføres i hele landet.