Meny

Rapport fra regionene

Sist endret: 27 09 2020

- Når regjeringen presser fram nedleggelse av Ullevål sykehus, vil pasienter i hele landet bli taperne, skriver Kjersti Toppe sammen med en rekke stortingsrepresentanter og fylkestingskandidater i Senterpartiet i denne kronikken.

Kronikk av:
Kjersti Toppe, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for Buskerud
Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Telemark
Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Akershus
Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Østfold
Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland
Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Hedmark
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, førstekandidat til fylkestinget i Viken
Bjørg Sandkjær, førstekandidat til bystyret i Oslo
Aud Gunnhild Hove, førstekandidat til fylkestinget i Innlandet
Kathrine Kleveland,andrekandidat til fylkestinget i Vestfold og Telemark

I Oslo planlegges Norges mest kostbare sykehusutbygging noensinne. Byggeplanene – som blant annet innebærer å legge ned Norges største akuttsykehus, Ullevål sykehus – har et foreløpig prisanslag på 50 milliarder kroner. Beløpet har gradvis steget i løpet av prosessen. I tillegg har akuttmiljøet på Ullevål ropt varsko om at byggeplanene vil gi et dårligere helsetilbud både for befolkningen i Oslo og for hele regionen. Men ikke nok med det: Byggeprosjektet til Helse Sør-Øst er unødvendig dyrt, og kan gå på bekostning av sykehusutbygginger på andre deler av Øst- og Sørlandet.

De neste årene planlegger Helse Sør-Øst investeringer for opptil tolv milliarder kroner årlig. Det er mer enn de årlige investeringene til hele Sykehus-Norge de siste årene. Helse Sør-Østforsvarer det høye investeringsnivået med forventninger om at sykehusdriften skal bli mye mer effektiv så fort man flytter inn i nye bygg.Men vi har flere ganger sett at denne typen forventninger ikke slår til – for eksempel var det nettopp den urealistiske troen på effektivisering som var årsaken til at Ahus og Kalnes ble bygget for trangt fra starten av.

Byggeplanene for Oslo universitetssykehus forutsetter ikke bare en kraftig effektivisering av sykehusdriften i forkant av utbyggingen.De forutsetter også at helseforetaket oppnår en årlig gevinstrealisering på hele to milliarder kroner etter at de nye byggene står ferdig. Forutsetningene er urealistiske. Utbyggingsplanene vil ikke bare gjøre sykehusutbyggingen i Oslo dyrere og dårligere. Det vil også føre til at Helse Sør-Øst ikke får råd til å gjøre andre viktige investeringer i sykehusbygg.

Det er mange sykehusutbygginger som krever investeringer i Helse Sør-Øst. Det nye sykehuset i Drammen og nye somatikk- og psykiatribygg i Tønsberg er allerede påbegynt. I tillegg står det en lang rekke byggeprosjekter i kø, som ennå ikke har fått finanseringen avklart. Da snakker vi om en helt nødvendig utvidelse av akuttmottaket til Sykehuset Østfold Kalnes, nytt somatikkbygg i Skien, nytt sykehus i Innlandet, nytt akuttbygg ved Sørlandet sykehus, tredje byggetrinn ved Sunnaas sykehus, ombygging og rehabilitering av sykehusene i Kongsberg, Ringerike og Bærum, nytt psykiatribygg og somatikkbygg på Ahus.

I tillegg står sykehusene på Øst- og Sørlandet overfor en kraftig vekst i oppgaver – særlig på grunn av at vi blir flere eldre – som vil kreve ytterligere investeringer og utvidelser. I Østfold og Akershus vil veksten skape særlige utfordringer siden sykehusene allerede i dag er underdimensjonerte. Sykehusene har om lag 40 prosent færre senger per innbygger enn landsgjennomsnittet. Ahus vil ikke ha kapasitet til å ivareta bydelene i Groruddalen i planleggingsperioden.

På direkte spørsmål kan ikke helseminister Bent Høie (H) garantere at ingen andre sykehusutbygginger blir forsinket eller skrinlagt som følge av Helse Sør Øst sine sykehusplaner for Oslo. Dermed må befolkningen på store deler av Øst- og Sørlandet leve i uvisshet om hvilket sykehustilbud de får i fremtiden, og når investeringene eventuelt kan skje.

Det er tydelig at det nå ligger prestisje i å legge ned Ullevål sykehus for å få et samlet regionsykehus i høyblokker på Gaustad – koste hva det koste vil. Det er én av grunnene til at Senterpartiet har fremmet forslag i Stortinget om å bevare Ullevål sykehus. Forslaget er basert på en anbefaling fra fagpersoner med mange års erfaring innen medisin, sykehusplanlegging og kvalitetssikring av offentlige byggeprosjekter.

Det anslås å bli rundt 20 milliarder kroner billigere enn planene til Helse Sør-Øst, fordi man verken må rive nye og velfungerende bygg eller kjøpe nye tomtearealer. Slaget om sykehustilbudet på Sør- og Østlandet vil stå i Stortinget i høst når de folkevalgte skal ta stilling til lånebevilgningen til gigantprosjektet i Oslo, samt Senterpartiets representantforslag om en alternativ og billigere sykehusstruktur i Oslo.

Men kampen om sykehustilbudet på Sør- og Østlandet er også lokal. Fra andre deler av landet har vi sett at lokalpolitisk engasjement har hatt avgjørende sykehus, vil pasienter i hele landet bli taperne. regionene betydning for å stanse nedlegging av viktige sykehustilbud.

Som eksempel kan vi nevne Odda sjukehus – der Helse Vest og helseministeren ville legge ned den akuttkirurgiske beredskapen.

Hvis stortingsflertallet skal snu i denne saken, må derfor de berørte kommunestyrene og fylkestingene gi tydelig beskjed om at de ikke vil at Ullevål sykehus skal legges ned.

Man kan ikke akseptere utsettelser av helt nødvendige sykehusinvesteringer i resten av Helse Sør- Øst bare fordi regjeringen akter å presse fram en rådyr prestisjeutbygging i Oslo som ikke engang har fagmiljøenes støtte.