Meny

Regjeringa gjør livet vanskeligere for drosjesjåførene

Nesten 16 000 mennesker jobber i den norske taxinæringa. De siste årene har regjeringa gjort alt de kan for å skape uro og utfordringer i næringen. Økt moms, økte avgifter på bilene og forslag om frislipp av løyver, legger press på en allerede prøvet næring.

- Noen ganger virker det som om det er et mål for Fremskrittspartiet og regjeringen å gjøre livet litt vanskeligere for alle som jobber innenfor samferdselssektoren, eller som jobber med transport i Norge, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet er bekymret for en samferdselspolitikk som legger stadig økt vekt på konkurranse og symbolpolitikk, og stadig mindre oppmerksomhet på de som arbeider i næringene. Det er viktigere med gode arbeidsforhold for de ansatte enn regjeringens ønske om konkurranseutsetting og privatisering. 

Går ut over handikappede 

Regjeringen har innført skatt på kost og losji for brakkearbeidere, hyretillegget til sjøfolk må skattes av og renholdere på toget opplever dårligere arbeidsvilkår etter privatiseringen. Sist ut er taxinæringen. Her vil regjeringen gå for en trippel bestående av økt moms, fra 8 til 12%, 200 000 kroner i økte avgifter på en Caravelle fra desember til januar og deregulering av markedet.

De økte avgiftene på tunge drosjer betyr at noen av de som i dag kjører handikapdrosjer ikke har råd til å investere i nye biler, noe som både går ut over sikkerheten og etter hvert tilbudet til personer som er helt avhengig av disse drosjene. 

EU befaler

- Regjeringa skylder på ESA i denne saken. Når EU og ESA sier hopp, hopper regjeringa uten å tenke på om det er nødvendig, og uten å tenke på resultatet for folk flest, forklarer stortingsrepresentant fra Nordland, Siv Mossleth.

Hun bekymrer seg for drosjeberedskapen i hele landet og peker på at det er større sosiale og geografiske forskjeller som blir resultatet av den bebudede endringen i lovverket. -Vil regjeringa igjen innføre løsarbeidersamfunnet og legge til rette for sosial dumping, spurte hun retorisk i spørretimen i Stortinget på onsdag.

Stopp feilmedisineringen

I Granavoldplattformen sies det at Krf, Venstre, Høyre og FrP skal jobbe for å harmonisere momssatsene ytterligere. Det vil bety at de næringene og varene som i dag har godt begrunnede unntak fra regelen om full moms, vil kunne måtte betale i dyre dommer for at regjeringens framtidige budsjetter skal gå i null.

Senterpartiet mener det er nok feilmedisinering av en bransje med nesten 16 000 ansatte. Vi må heller stoppe dereguleringa, justere moms og avgifter tilbake til tidligere satser og sørge for gode arbeidsvilkår for seriøse aktører som utfører en viktig samfunnsoppgave i hele Norge.