Meny

Regjeringen gir blaffen i norske aviser

Av Åslaug Sem-Jacobsen, mediepolitisk talsperson i Senterpartiet

De siste ukene har kulturminister Trine Skei Grande og samferdselsminister Jon Georg Dale skrytt av å være Medie-Norges redningshelter og hvor bra den nye postloven er for hele Norge. Hvilken virkelighet de to lever i er sannelig ikke godt å si. For faktum er at regjeringens politikk vil få alvorlige konsekvenser for svært mange lokalaviser, regionale medier og riksaviser som Nationen og Vårt Land – fordi den nye postloven vil gjøre at mange i distriktene ikke vil få papiravisa si på daglig basis. Senterpartiet mener dette er dramatisk for mediemangfoldet og at det skaper forskjeller mellom folk.

Før påske meldte kulturministeren at de minste lokalavisene endelig skal få mer penger. Ifølge Grande skal det føre til at de «hvite flekkene» på mediekartet, altså geografiske områder som sjelden får oppmerksomhet i media, blir mer dekket. Det er vel og bra. Men dette hjelper lite når samferdselsesministeren bare dager senere kuttet antall dager med postombæring. Resultatet er at mange medier ikke får levert dagferske papiraviser til mange abonnementer i distriktene. Så er spørsmålet: hvor mange er det som vil betale for å få onsdagens avis levert på en torsdag? Og hvorfor er det bare folk i tettbygde strøk som skal fortsette å få dagsferske utgaver av Aftenposten, Klassekampen og regionavisa si, mens folk i distriktene må nøye seg med gårsdagens utgaver? Dette er forskjellsbehandling og vil føre til at folk sier opp abonnementene sine. Avisene vil deretter tape penger på grunnen av færre abonnenter og tapte annonseinntekter, og blir i neste omgang tvunget til å kutte både antall journalister og utgaver for å overleve. Det eneste kulturministeren kommer til å oppnå, er å skape nye hvite flekker på mediekartet.


De to statsrådene gjemmer seg bak at digitaliseringen har ført til at flere og flere leser aviser på en skjerm. Det er selvsagt helt riktig. Men det er fortsatt slik at en stor andel av befolkningen leser papiraviser. Samtidig bor mange på steder med dårlig nettilgang – fordi regjeringen ikke har prioritert å sørge for at folk i hele landet har godt nok internett. Nå vil Trine Skei Grande og Jon Georg Dale altså straffe folk i distriktene som har papiravisa på bordet og en dårlig internettlinje i veggen. Senterpartiet kommer aldri til å akseptere at folk blir behandlet på denne måten. Tvert imot mener vi det er en investering i vårt eget samfunn å sørge for et bredt og godt mediemangfold og at folk i hele landet har lik tilgang til informasjon.