Meny

Regjeringen svikter på bredbånd - Sp legger 500 millioner på bordet

Frykten for et digitalt klasseskille og regjeringens manglende satsing på bredbånd ble tema i Stortinget da parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, utfordret statsministeren.

– Regjeringen sier de er opptatt av å digitalisere Norge, men vi ser nå at vi er i ferd med å få store digitale klasseskiller fordi det er stor forskjell på hva folk har av bredbånd. Det er ikke så rart når regjeringen gang på gang har kuttet i midlene til bredbåndsutbygging, sier Arnstad.

Mens 98 % av Oslos befolkning har høyhastighetsbredbånd er tilgangen nede i 40 % i en del distrikt. Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet peker på at det i fjor kom inn søknader på over 500 millioner kroner til bredbåndsprosjekt i fjor, men at regjeringen bare setter av 69 millioner kroner til dette.

Arnstad lot seg ikke imponere over svarene fra statsminister Erna Solberg som viste til en satsing på kjernenett og utenlandskabler.

– Dette er gode tiltak, men ingen av de to vil i seg selv bidra til å motvirke det digitale klasseskillet som er i ferd med å skje. Det er der utbyggingen av utviklinga av høyhastighetsbredbånd er så viktig, sier Arnstad.

– Det er ikke slik at de kommersielle aktørene kan løse dette alene. Vi trenger et spleiselag mellom folk som bor i distrikter, utbyggerne og det offentlige. Derfor legger Senterpartiet 500 millioner kroner på bordet til dette prosjektet i vårt alternative budsjett for 2018, sier Arnstad.

På spørsmål fra Senterpartiet tidligere i år svarte samferdselsminister Solvik Olsen at det trengs 3,7 milliarder kroner i statlig støtte for å kunne nå målet om 90 % dekning med 100 megabit kapasitet. 

– Hvordan statsministeren har tenkt å at vi skal nå regjeringens og stortingets mål når de år etter år kutter i bevilgningene og nå er nede i bare 69 millioner? Nå må regjeringen følge opp og bevilge pengene før det digitale klasseskillet blir et faktum, avslutter Arnstad.