Meny

Regjeringen svikter personer med omfattende pleiebehov

Den statlige støtten til  mennesker med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester er blitt dårligere under regjeringen Solberg. De siste tre årene er det gjennomført innstramminger som gjør at kommunene mister 700 mill. kroner hvert år. I tillegg er det gjort endringer i kriteriene for refusjon til kommunene som gir ytterligere kutt, skriver Heidi Greni i i dette innlegget.

- av stortingsrepresentant Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson Senterpartiet.

Kommunene har to alternativer. Enten må de finne penger til ressurskrevende tjenester gjennom å redusere bevilgningene til  andre kommunale oppgaver, eller de må prøve å  redusere hjelpetilbudet til de aller svakeste blant oss. Dette gjelder mennesker med psykisk utviklingshemning, nedsatt funksjonsevne, personer med rusmiddelproblemer og mennesker med psykiske lidelser. Det er brutalt av regjeringen å sette denne gruppen i fare for kutt i hjelpetilbudet.

Fordelingen av personer som trenger ekstra stor hjelp fra helse- og omsorgstjenesten varierer mye mellom kommunene. Den statlige toppfinansieringsordningen ble innført for at alle kommuner skulle makte å gi et tilstrekkelig tilbud. Statstilskuddet dekker 80 pst av kostnader som overstiger 1,235 mill. kroner i 2018. Innslagspunktet for statlig medfinansiering er økt ut over pris og kostnadsvekst tre år på rad. På denne måten er 700 mill. kroner av statens regning lastet over til kommunene.

Stortinget behandlet nylig regjeringens forslag til overføringer til kommunene neste år. Statsråden og representantene fra regjeringspartiene skrøt over utsiktene til økte overføringen til kommunene, sjøl om det legges opp til svakere vekst enn  tidligere år. Reduserte bevilgninger til ressurskrevende tjenester blir ikke talt med når regjeringen forteller om utsiktene for neste års kommuneøkonomi.  Kommunene er forpliktet til å yte helse- og omsorgstjenester til disse  innbyggerne, men kan føle seg tvunget til å redusere kvaliteten på tjenestene. De minst ressurssterke blant oss fortjener bedre enn det. Derfor mener jeg  det er uansvarlig av Høyre, FrP og Venstre og ikke videreføre det statlige ansvaret for medfinansiering av tjenestene.