Meny

Regjeringens sentraliseringspolitikk har gjort Norge mindre trygt

Senterpartiets landsmøte vedtok søndag en rekke tiltak for å styrke beredskapen i hele Norge. Partiet mener folk skal føle seg trygge uavhengig av hvor de bor.

– Folk skal være trygge i hele Norge. Vi kommer aldri til å slutte å kjempe for at det skal være nærpoliti og ambulanse nært der folk bor, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Flere lokalsamfunn har i det siste mistet ambulansetilbudet, og halvparten av kommunene i Norge opplever brudd på responstider for ambulanse. Det er paradoksalt at helseforetakene i en slik situasjon ønsker å sentralisere mer av ambulansetilbudet for å spare penger.

– Regjeringens sentraliseringspolitikk har gjort Norge mindre trygt. Sånn skal det ikke være. Senterpartiet vil lovfeste responstid for ambulanse i hele Norge, fortsetter Vedum.

Som følge av den såkalte «nærpolitireformen» er 122 lensmannskontor lagt ned. Reformen har ført til den sterkeste sentraliseringen av politiet som noen gang er gjennomført i Norge.

– Hele 8 av 10 ansatte i politiet mener beredskapen er blitt dårligere eller uendret etter den såkalte nærpolitireformen. Vi vil ha politi i hele landet. For det er det lokale politiet som kjenner lokalsamfunnet best og som kan sørge for at folk kjenner seg trygge, sier Vedum.  

Også den militære beredskapen er dramatisk svekket og sentralisert de siste årene. Antall soldater i både Forsvaret og Heimevernet er redusert, mens Sjøheimevernet er lagt ned.

– Senterpartiet vil gjenopprette Sjøheimevernet og ha 50 000 Heimevernssoldater. I tillegg vil vi ha et nasjonalt løft for Forsvaret og sikre rask opptrapping i bevilgningene opp til to prosent av BNP, sier Vedum.


Les resolusjonen her