Meny

Regjeringens tvangstanker

Sist endret: 27 09 2020

I en tid der folk føler seg overprøvd, oversett og overkjørt har den blåblå-regjeringen funnet ut at det beste er å kjøre på enda hardere. Nå er det regjeringens kommunereform som skal la lokaldemokratiet unngjelde, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Av Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet

 

Over hele landet har folk gått til stemmelokalene for å si sin mening om kommunen deres skal slås sammen med noen andre. I kommune etter kommune har det blitt lagt opp til at lokale hensyn skal telle inn og at de som bor i kommunene skal få si sitt. Det skulle da også bare mangle. Det er tross alt de som bor i kommunen som vet best hva slags lokalsamfunn de vil ha.

Nå varsler regjeringen, med velsignelse fra Venstre og et halvhjertet KrF, at de ønsker å slå sammen kommuner med tvang. Her skal altså regjeringen overstyre hva innbyggerne i kommune etter kommune har sagt er best for sin kommune. Det at kommunereformen er en reform som er basert på frivillighet har vi i Senterpartiet alltid ment har vært en bløff. Dessverre har regjeringen flere ganger gjennom prosessen endret spillereglene og brukt det jeg vil kalle tilnærmet økonomisk tvang for å få gjennom sin vilje. Men folket og de lokale folkevalgte har mange steder ikke latt seg presse. Nå viser regjeringen sitt sanne ansikt, og tvangspisken er hentet frem.

Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Der det er små avstander med kort vei til skole, gamlehjem og barnehage. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som rammes av vedtakene. Vi i Senterpartiet tror det er dere innbyggerne som vet best hvordan deres kommune best kan styres og utvikles. Derfor er det skremmende og skuffende å se den forakten regjeringen nå har for folks meninger. Dersom vi kommer i regjering til høsten 2017 skal en ting være sikkert: Vi kommer til å oppheve alle tvangssammenslåinger som dagens regjering ønsker å presse gjennom. 

Ikke la Sanner fortelle deg at din kommune går ut på dato. Det er nemlig Sanners tvangstanker som nærmer seg datostemplinga.