– Ved å legge ned Andøya flystasjon svekker vi vår evne og kapasitet til å få hjelp under i krig eller krise. Forsvaret advarer nå selv sterkt mot å legge ned flystasjonen, forteller Arnstad.

Arnstad viser til at regjeringen har varslet at den vil legge frem en egen utredning om basestrukturen og mottak av allierte styrker i Norge.

– Det er uforståelig for meg hvordan regjeringen og Arbeiderpartiet kan legge ned Andøya flystasjon, uten at vi vet hvordan eller hvor Norge skal ta i mot allierte forsterkninger under en krig, påpeker Arnstad

Arnstad viser også til at mens Arbeiderpartiet har hevdet at mangel på luftvern var avgjørende for å legge ned Andøya flystasjon, hevder forsvarsministeren at dette ikke er et avgjørende argument.

– Begge de to argumentene som har blitt brukt for å legge ned Andøya flystasjon har nå falt sammen. Forsvaret vil ikke spare store beløp ved å legge ned Andøya flystasjon og luftvernargumentet er, som forsvarsministeren selv har gjort klart, ikke lenger avgjørende. Det eneste regjeringen og Arbeiderpartiet da står igjen med er prestisje, ved at de ikke vil gå tilbake på et tidligere vedtak. Det er både trist og bekymringsverdig at prestisje går foran realiteter og norsk forsvarsevne, fastslår Arnstad.