Meny

Senterpartiet fikk gjennomslag for styrket matberedskap

Senterpartiet og de øvrige opposisjonspartiene tar ansvar for fremtidig matberedskap – regjeringen må både stramme inn jordvernet samt etablere et beredskapslager av matkorn. Dette ble klart da næringskomiteen i dag avga sin innstilling til et representantforslag fra Senterpartiet.

Stortingsflertallet pålegger regjeringen ansvar for matberedskap

- Vi lever i en urolig tid og må derfor ta større ansvar for matberedskapen. Det har vi gjort i Stortinget i dag både gjennom å pålegge regjeringen å øke innsatsen for å hindre at matjorda blir lagt under asfalt og gjennom å starte arbeidet med å etablere beredskapslagring for matkorn, sier leder av næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

- Dette understreker at det nå etter valget er et nytt stortingsflertall i jordbrukssaker. På kort tid har nå regjeringen blitt overprøvd i saken om de såkalte opplysningskontorene, i spørsmålet om beredskapslagring av korn og også fått refs fra stortinget for sin manglende oppfølging av jordvernstrategien, sier Pollestad.

Dagens vedtak i næringskomiteen omhandler altså to konkrete deler av norsk matberedskap:

Regjeringens arbeid med jordvern ikke tilstrekkelig
Stortinget har vedtatt et mål om at maksimal omdisponering av matjord skal reduseres gradvis til 4000 dekar årlig innen 2020. Utviklingen siste år har ikke vært i tråd med dette. Stortinget har tidligere kritisert regjeringen for å ikke følge opp jordvernstrategien. Flertallet bestående av Ap, Sp, SV og KrF understreker nå betydningen av at tiltakene i strategien følges opp. Regjeringen må komme tilbake til stortinget med en oppdatert og forsterket jordvernstrategi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Regjeringen får marsjordre - beredskapslagring av matkorn skal etableres
Regjeringen Stoltenberg 2 hadde dette med i sitt forslag til statsbudsjett 2014. Satsingen ble strøket av det nye flertallet. Stortinget har flere ganger tatt stilling til forslag om beredskapslager. Det har vært FrP, H og V som har sikret flertall mot. Stortingsflertallet går nå inn for at det etableres et slikt lager, og regjeringen må i løpet av 2019 komme tilbake til Stortinget med en sak om dette.