Meny

Senterpartiet fremmer sak i Stortinget: Krever lavere båt- og ferjepriser

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum varslet fredag kveld at Senterpartiet vil fremme representantforslag i Stortinget neste uke som skal sikre lavere ferjepriser i Norge. Vedum viser til at dagens situasjon er uakseptabel og skapt av regjeringen. 

– Billettprisene er altfor høye. Folk bor langs hele kysten og er helt avhengig av ferge og båt i dagliglivet. Vi kan ikke ha det slik at folk ikke får råd til å besøke familie og venner eller sende ungene på fritidsaktiviteter. I Norge skal folk selvsagt ha tilgang til et godt og rimelig ferjetilbud, fastslår Vedum.

Senterpartilederen viser til at prisøkningene for ferjene kommer som et resultat av regjeringens manglende prioritering av kystfylkene.

– Regjeringens stadige sentraliseringspolitikk har nå rammet ferje- og båttilbudet. Når regjeringen svikter kystfylkene, samtidig som den pålegger fylkene store investeringer i nye båter og ferjer, tvinges de folkevalgte i fylkene til å velge mellom pest eller kolera: Enten å legge ned skoler eller skoletilbud, la fylkesveiene forfalle, eller å øke billettprisene på ferjene, sier Vedum. 

Vedum viser til at Senterpartiet før jul la frem forslag i Stortinget om å bevilge 350 millioner kroner mer til båt- og ferjefylkene for å sikre lavere billettpriser. Da stemte Høyre og FrP imot det.

– Senterpartiet vil ha bosetting og levende liv langs hele kysten vår. Vi fremmer nå et nytt og mer omfattende forslag for Stortinget, som vil gi lavere billettpriser og et bedre båttilbud,  avslutter Vedum.

Fakta:
Representantforslaget fra Senterpartiet har tre tydelige krav:

1) Kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift må endres slik at prisene synker.

2) Regjeringen bes allerede ved fremleggelsen av revidert budsjett for 2020 om å legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk.

3) Det kreves en utredning om innføring av nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkene inntektstap ved innføring av en slik ordning.