Meny

Senterpartiet garanterer selvstendighet

Regjeringen har varslet en ny runde med kommunesammenslåinger. Senterpartiet gjør tvert motsatt. Under helgens valgkampåpning på Eidsvoll utstedte partileder Trygve Slagsvold Vedum en garanti for at Senterpartiet skal jobbe for at alle landets kommuner skal kunne bestå og at Senterpartiet skal motarbeide faktisk og økonomisk tvangssammenslåing av kommuner.

Samtidig har en rekke av Senterpartiets førstekandidater garantert at de vil jobbe for at sin egen kommune skal bestå – førstekandidater fra andre partier inviteres til å slutte seg til selvstendighetsgarantien. 

- Vi tror folk og folkevalgte i den enkelte kommune selv klarer å bestemme hva som fungerer best der de bor. Jo større systemene blir, jo mindre blir menneskene. Derfor er vi så sterkt imot at regjeringen slår sammen kommuner med tvang, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. 

Høyre- og Frp-regjeringa har sagt at det er et klart mål at både store og små kommuner skal slås sammen. Kommunalminister Monica Mæland sa rett ut at kommuner med mindre enn 5000 innbyggere er for små. Det betyr at kommunalministeren ønsker å fjerne minst halvparten av landets kommuner. Samtidig ønsker ikke regjeringen ikke at dette skal være et tema i lokalvalgkampen, de ønsker at diskusjonen skal starte etter at kommunevalget er over. 

- Regjeringen snakker ned de små kommunene og alle som jobber der for å levere gode tjenester nært folk. Nå må velgerne få vite hvilke kandidater som ønsker å kjempe for å bevare egen kommune. Senterpartiet er garantisten for en kommuneøkonomi som gjør at alle kommuner, store og små, skal kunne gi sine innbyggere likeverdige og gode tjenester. 

Helt fra Høyre- og FrP-regjeringen kom til makten i 2013 har sammenslåing av kommuner vært en av deres viktigste saker. Selv om regjeringen lovte at prosessene skulle baseres på frivillighet har de presset på med økonomiske belønninger til kommuner som slår seg sammen og endret inntektssystemet for kommunene slik at kommuner som velger å forbli selvstendige blir straffet økonomisk.

Til tross for at mange kommuner nylig har vært igjennom lange, utmattende prosesser, og til tross for at en rekke kommuner gjennom folkeavstemminger og kommunestyrevedtak har sagt nei, varsler regjeringen nå nok en runde med kommunesammenslåinger etter valget. 

- Dette er mangel på respekt overfor alle de tusenvis av folkevalgte som har hatt lange prosesser, sagt sitt og konkludert. De har hatt lange og utmattende prosesser. Istedenfor å lytte til folk i kommunene fortsetter toppledelsen i regjeringen med å presse fram nye kommunesammenslåinger, sier Slagsvold Vedum.