Meny

Senterpartiet krever at Stortinget utsetter saken om EUs energibyrå

Senterpartiet fremmet i dag i Energi- og miljøkomiteen et likelydende krav som LOs vedtak på mandag. Med dette legger Senterpartiet et sterkt press på Arbeiderpartiet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, advarer mot at Stortinget fatter et vedtak Stortinget ikke ser rekkevidden av.

Senterpartiet fremmet i dag forslag om at Stortinget utsetter saken om suverenitetsoverføringen til EUs energibyrå. Forrige uke gikk begge de to største forbundene i LO, Fellesforbundet og Fagforbundet, i mot regjeringens foreslåtte suverenitetsoverføring til EUs energibyrå. Mandag gikk også LO som organisasjon i mot dette, da LOs sekretariat vedtok en uttalelse der de blant annet skrev at «med det vi vet nå kan ikke LO anbefale at Norge implementerer tredje energimarkedspakke. LO mener at saken må utsettes til innholdet i den fjerde energipakken er kjent og en grundig konsekvensanalyse er foretatt».

- Norsk gass, vannkraft og energiressurser tilhører det norske folk. Folket i Norge skal gjennom sin stemme ha full råderett og suverenitet over norsk energipolitikk og infrastrukturen til våres felles energiressurser. Ansvaret for flyten av norsk energi og bruken av overføringskabler til utlandet skal ligge hos norske folkevalgte, ikke hos EUs ledere og byråkrater i Belgia eller i EUs energibyrå i Slovenia, forteller Vedum.

- Gjennom å overføre suverenitet til EUs energibyrå, tar regjeringen et svært langt steg i å gjøre Norge til en del av EUs energiunion. EUs energiunion skal styres ut i fra et overnasjonalt regelverk, der flyten av norsk energi ikke styres etter nasjonale hensyn, men tvert i mot ut i fra EUs mål om fri flyt og dermed likest mulig strømpris i Europa. Dersom strømprisen i Norge på sikt øker, vil dette være dyrt for norske forbrukere og direkte skadelig for norsk industri og norske arbeidsplasser, advarer Vedum.

Vedum påpeker at det ikke er foretatt noen grundig analyse av de langsiktige konsekvensene av suverenitetsoverføringen til EUs energibyrå. Han viser også til at normen for Stortinget er at en komitéinnstilling offentligjøres en uke før saken debatteres i Stortinget. Det gjøres ikke her, siden flertallet ønsker at saken debatteres kun to dager etter at innstillingen til saken er gjort offentlig.

- Å gi fra oss makt over infrastrukturen til og bruken av norsk energi, kan gi store konsekvenser på sikt. Det er derfor uholdbart at det ikke foretatt en grundig og tilstrekkelig konsekvensanalyse i denne saken. I et så viktig nasjonalt spørsmål kan vi ikke godta en slik hasteprosess som regjeringen legger opp til, forteller Vedum.

Senterpartiets leder viser til at vi allerede nå vet at EUs energibyrå vil få ytterligere makt gjennom en ny, fjerde energimarkedspakke som snart kommer.

- I den neste energipakken som EU har til behandling er målet er å overføre enda mer makt til EUs energibyrå i saker som omhandler flere land. Dette har flere aktører i Norge advart mot. Hvor langt dette til slutt vil gå er svært vanskelig å spå. Stortinget burde definitivt vite mer før man vedtar regjeringens foreslåtte suverenitetsoverføring til EU, fastslår Vedum.