Meny

Senterpartiet med pendlergaranti

Sist endret: 27 09 2020

– Dersom vi kommer i regjering skal vi sørge for å gi pendlerne 7.000 kroner mer i skattefradrag – i vårt første budsjett, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Vi må bruke skattesystemet til å utjevne sosiale og geografiske forskjeller, sier Sp-lederen. Trass i at regjeringen økte pendlerfradraget i fjor, er det totalt sett blitt redusert siden den rødgrønne regjeringen ble kastet for fire år siden. – Pendlerne skal få tilbake det de har tapt under dagens regjering. Og det skal skje med en eneste gang, sier Vedum.

De siste fire årene er bunnfradraget for pendlere økt fra 13.950 kroner til 22.000 kroner. Senterpartiet lover nå å kutte bunnfradraget til 15.000. – Med dette grepet får pendlerne 7000 kroner mer i fradrag, sier Vedum til NTB.
I tillegg vil partiet øke kronegodtgjørelsen fra 1,50 til 1,60 kroner per kilometer. I det alternative budsjettet for 2017 lå 550 millioner kroner inne til pendlerne samlet sett, melder NTB.

Mens 435.000 fikk pendlerfradrag i 2013, var det tilsvarende tallet 273.000 i 2016 – en nedgang på mer enn 37 prosent, viser tall Senterpartiet har hentet inn. – En som pendler 72 kilometer hver vei vil med Senterpartiets forslag få i overkant av 8.000 kroner mer i fradrag. Økt kilometersats sammen med kuttet i bunnfradraget vil gi mange pendlere et økonomisk løft, sier Vedum til NTB.

Sp-lederen mener pendlerfradraget ikke bare er viktig for den enkelte, men også for sysselsettingen.
– Det er en klar fordel at folk er villige til å reise når arbeidsmarkedet er trangt. Det skal lønne seg å jobbe også når man bor et stykke unna arbeidsplassen, sier Vedum.
Han mener reisefradraget ikke bare tjener den enkelte, men også samfunnet som helhet, ved at man får utnyttet arbeidskraften i hele landet bedre, skriver NTB.