- Høyre og Frp har fra første dag i regjering jobbet for å selge Norge bit for bit. Først ville regjeringen avvikle konsesjonslovene og selge ut norsk jord og skog. Deretter ville de selge viktige norske bedrifter som Kongsberg-gruppen og Cermaq, og de ønsker fortsatt å selge blant annet Flytoget. I vår ga regjeringen og Arbeiderpartiet EU makt over viktige deler av norsk energipolitikk, og for bare noen uker siden ble NSB kastet ut av Sørlandsbanen, forteller Vedum.

Vedum forteller at internasjonal uro og nye utviklingstrekk gjør det nødvendig med bedre nasjonal kontroll over viktige samfunnssektorer.

- I fjor vedtok Kina en lov om at alle kinesiske selskaper er pliktig til å dele informasjon de kommer over med kinesisk etterretningstjeneste. Senest forrige uke kom det frem at USA sterkt advarer sine allierte mot å bruke utstyr fra den kinesiske telegiganten Huawei. Samtidig er selskapet i full gang med å planlegge utbygging av 5G-nett i Norge og regjeringen ser ut til å legge til rette både for at både dem og andre kinesiske selskaper får stadig større ansvar for viktig infrastruktur i Norge, sier Vedum.

Vedum advarer mot at Høyre, Frp og Venstre kan lure med seg Krf til å skape flertall for sitt ønske om fri flyt og utsalg av viktig norske selskaper og infrastruktur. Derfor mener han det haster med en stortingsmelding om norsk eierskap.

- Senterpartiet vil ikke svekke, men tvert i mot styrke norsk kontroll og norsk eierskap i Norge. En stortingsmelding om nasjonalt eierskap i Norge vil være svært viktig nå. Dette vil bidra til oppmerksomhet om verdien av norsk eierskap, og kunne vise gode måter Norges folkevalgte kan styrke det norske eierskapet og næringslivet på, fastslår Vedum.