Meny

Senterpartiet vil ha opptrappingsplan for Forsvaret

Senterpartiet fremmer neste uke forslag i Stortinget der man ber regjeringen legge frem en opptrappingsplan for Forsvaret for å nå NATOs mål om forsvarsbevilgninger tilsvarende 2 % av BNP i 2024.  Senterpartiet ønsker med forslaget å sikre et flertall på Stortinget for at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor NATO.

– Det finnes ikke noe mer grunnleggende ansvar for norske folkevalgte enn å sikre våre borgeres trygghet. Vi har de senere årene sett at verden har blitt mer urolig, og vi står overfor flere trusler enn vi har gjort tidligere. Det må vi ta konsekvensen av. Vi må styrke Forsvaret av Norge og norsk beredskap, sier partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Under NATOs toppmøte i 2014 Wales undertegnet samtlige NATO-land en erklæring som slo fast at medlemslandene forpliktet seg til å styrke sine nasjonale forsvar og øke sine forsvarsbudsjetter til 2 % av BNP innen 2024. Alle de fire største partiene på Stortinget har programfestet NATOs 2 % - mål.

– Nå må partiene slutte å bare prate om forsvar, nå vil vi ha handling. Når alle de fire største partiene på Stortinget har vedtatt NATOs 2 % - mål i sine partiprogram burde det også være et flertall på Stortinget for å vedta en plan for å nå dette målet. Å vedta en opptrappingsplan for forsvaret vil sikre en mer langsiktig og forutsigbar finansiering. Dermed sikrer vi at vi styrker Forsvaret på en så klok måte som mulig, fastslår Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Senterpartiet mener at en opptrappingsplan for Forsvaret er avgjørende for å sikre finansiering av helt nødvendige kapasiteter i Forsvaret.

– Senterpartiet vil styrke Heimevernet, vi vil bevare Andøya flystasjon, og vi vil sikre Hæren helt nødvendige kapasiteter som helikoptre og stridsvogner. En opptrappingsplan for Forsvaret vil sikre alt dette. Kampen for Forsvaret er en kamp for tryggheten til folket i Norge, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.