Meny

Senterpartiets programarbeid er i gang

– Vi står foran et stort og viktig arbeid i Sp’s programkomite. Derfor er det godt å konstatere at vi nå er i gang og at første møte var preget av entusiasme og gode diskusjoner. Dessuten har komiteen blitt enig om hvordan vi skal gripe arbeidet an rent praktisk, sier komitéleder Marit Arnstad.


Senterpartiets programkomité, som skal utarbeide forslag til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2021–2025, består av: 

Marit Arnstad, Trøndelag, parlamentarisk leder – leder
Sigbjørn Gjelsvik, Akershus, stortingsrepresentant
Gro-Anita Mykjåland, Agder, ordfører og sentralstyremedlem
Terje Riis Johansen, Telemark, fylkesordfører og tidligere stortingsrepresentant og statsråd
Kjersti Bjørnstad, Oppland, fylkesting Innlandet og sentralstyremedlem
Aleksander Øren Heen, Sogn og Fjordane, fylkesting Vestland
Bjørg Sandkjær, Oslo, bystyrerepresentant og vararepresentant til sentralstyret
Svein Eggesvik, Nordland, fylkesleder og fylkesråd
Nancy Porsanger Anti, Finnmark, nestleder i Finnmark Sp og i Samepolitisk Råd, vararepresentant til Stortinget.
Beate Marie Dahl Eide, Telemark, ordfører og leder i Senterkvinnene
Torleik Svelle, Oppland, leder i Senterungdommen

Mandag 9. desember hadde komiteen sitt første møte. Komiteen kommer til å legge fram de første resultatene av arbeidet 2. april 2020.

– Da kommer programkomiteen med utkast til programtekster på noen sentrale felter for partiet, forklarer Arnstad. Disse vil bli sendt på høring i partiet. Spørsmålet om hvilke tema som skal ut i første runde, vil bli avgjort av komiteen i januar 2020.

– Det første fullstendige programutkastet vil bli lagt fram for partiorganisasjonen 1. oktober 2020. Da blir det en omfattende høringsrunde i form av studieringer i lokallag og fylkeslag.

– Vi har erfaring med at hele partiorganisasjonen deltar i denne høringen med studieringer over hele landet. Dette er det største politiske dugnadsarbeidet i vårt parti, og jeg tipper vi kommer til å se et rekordstort engasjement denne gangen. Det sier jeg fordi vi ser at de politiske utfordringene er så store – og behovet for nye og bedre løsninger enn det Høyre og Frp står for, er så stort, sier Arnstad.

Når høringene er ferdig, vil programkomiteen bearbeide utkastet og legge fram et endelig utkast for partiet i januar 2021. Og så vil landsmøtet sluttbehandle programmet på landsmøtet i Haugesund 18.-21. mars 2021.

Arnstad presiserer at også miljøer utenfor partiet skal få gi innspill til de politiske diskusjonene.

– Alle som vil, kan levere skriftlige innspill til komiteen, sier hun. Men vi oppfordrer alle til å skrive kort og presist – og at skriftlige innspill ikke skal være på over 2 sider. Jo mer presis og konsis man er, jo større mulighet har man for å «nå gjennom lydmuren», avslutter Marit Arnstad.

Skriftlige innspill til programkomiteen sendes til [email protected] Skriftlige innspill skal være korte og konsise – og maks på 1–2 sider.