Meny

Smalhans for små kommuner

Sist endret: 27 09 2020

Forslaget til statsbudsjett er en ny nedtur for folk som bor i små kommuner og i distriktene. Regjeringen ønsker en omfordeling av inntektene til kommunesektoren som følger opp utviklingen de siste årene; mer til de store og mindre til de små. Resultatet blir økende forskjeller i tilbudene til folk etter hvor de bor i landet, skriver Heidi Greni.

- av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet.

Forslaget til statsbudsjett er en ny nedtur for folk som bor i små kommuner og i distriktene. Regjeringen ønsker en omfordeling av inntektene til kommunesektoren som følger opp utviklingen de siste årene; mer til de store og mindre til de små. Resultatet blir økende forskjeller i tilbudene til folk etter hvor de bor i landet. Det er stikk i strid med de målene alle partiene sier de har om at statens inntektssystem for kommunesektoren skal bidra til likeverdige velferdstilbud uavhengig av bosted.

I disse dager er det budsjetthøringer i Stortinget. Fra KS – Kommunenes sentralforbund som er talerør for alle kommuner og fylkeskommuner – fikk vi framlagt dokumentasjon som underbygger regjeringens forskjellsbehandling av kommunene.  Kommuner under 3000 innbyggere får i 2017 en vekst på 1,7 pst, mens kommuner over 50.000 innbyggere får en vekst på 2.9 pst. Dette er en konsekvens av omleggingen av inntektssystemet for kommunene.  I 2015 ble det gjort endringer i inntektssystemet for fylkeskommunene. Det resulterte i at Oslo fikk 950 kroner i økning per innbygger mens Sogn og Fjordane tapte 2427 kroner og Nordland 1043 kroner per innbygger.

I valgkampen vi nettopp har lagt bak oss, ble Senterpartiet beskyldt for å drive svartmaling når vi argumenterte mot regjeringens sentraliseringspolitikk. Vi viste til at regjeringen med støtte fra stortingsflertallet økte forskjellene i landet og gikk bort fra å bruke overføringene til kommunesektoren til å utjevne forskjeller mellom folk i ulike deler av landet. Fakta viser at vi har rett og at regjeringen viderefører en politikk som øker ulikhetene.

Regjeringen har lagt fram sitt budsjett for økte forskjeller. Senterpartiet vil legge fram et alternativt budsjett som bidrar til utjamning og likeverdige muligheter for kommuner og fylkeskommuner til å løse sine oppgaver uavhengig om de er små eller store eller ligger i distriktene eller sentrale deler av landet.  Høyre og Fremskrittspartiet er i mindretall og uten samarbeidsavtale med andre partier. Senterpartiet håper på samarbeid om å vedta et budsjett som tar vare på felles mål om at overføringene til kommunene og fylkeskommunene skal bidra til likeverdige tjenester uavhengig av bosted.