Meny

Sp foreslår omgjøring av tvangssammenslåing av kommuner og fylker

Senterpartiet har levert forslag om omgjøring av Stortingets vedtak om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. - Det er behov for at et nytt Storting får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Arnstad og Greni.

Senterpartiet har levert to representantforslag om omgjøring av  Stortingets vedtak  om tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Ved stortingsbehandlingen av kommunereformen og fylkesreformen i juni i år, varslet Senterpartiet at det ville bli fremmet omgjøringsvedtak for et nytt Storting etter valget. 

- Vedtakene i juni ble gjort med knappest mulig flertall. Det er behov for at et nytt Storting med et endret parlamentarisk grunnlag for regjeringen, får vurdere vedtakene om tvangssammenslåing på nytt, sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, og kommunalpolitisk talsperson, Heidi Greni.

I representantforslaget om omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner, fremmes følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode, frivillige, prosesser skal være utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 skal utelukkende bygge på frivillighet.

2. Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av kommunereformen.

3. Stortinget ber regjeringen opplyse de 31 kommunene som inngikk i vedtakene om tvangssammenslåing, om at de kan søke omgjøring av vedtaket.

4. Stortinget ber regjeringen om at alle søknader om omgjøringsvedtak  av kommunesammenslåinger blir framlagt for Stortinget til individuell behandling.

Representantforslaget om inndeling av fylkeskommunene konkluderer med følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om omgjøring av vedtak om sammenslåing av følgende fylkeskommuner: Vestfold og Telemark, Hedmark og Oppland, Hordaland og Sogn og Fjordane og Troms og Finnmark.

- Stortingets bruk av tvang for å slå sammen kommuner og fylkeskommuner på tvers av vedtakene i kommunestyrer og fylkesting, vakte sterke reaksjoner. Disse vedtakene bør ikke bli stående. Det samme gjelder forslaget om den nye Viken regionen som det allerede er levert et forslag om å endre. Både Arbeiderpartiet og SV har sagt de støtter omgjøring. Vi håper også å få støtte fra KrF. Partiet gikk mot tvangssammenslåing av kommuner da saken var til behandling. Det bør derfor bli flertall i Stortinget for omgjøring, sier Arnstad og Greni.