Meny

Sp glad for at Ap vil revurdere forsvarsvedtak

Under dagens demonstrasjon mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret på Eidsvoll plass varslet Aps Espen Barth Eide at Ap ønsker en ny gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Andøya flystasjon, og at de vil beholde helikopterstøtte til Hæren på basen i Bardufoss. Senterpartiet er glad for beskjeden fra Arbeiderpartiet.

Lagre

- Vi er svært glade for det Arbeiderpartiet nå varsler, og at Ap ser det vi har pekt på hele tiden. Vi mener disse avgjørelsene ble fattet på feil grunnlag, og det er derfor gledelig at Arbeiderpartiet nå er villige til å gå gjennom sakene grundig på nytt, forteller Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete

Senterpartiet viser til at en samlet komité i innstillingen til regjeringens langtidsplan skrev at «dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering».

- Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte. Nå tyder mye på at kostnadsestimatene ikke holder, og da må Stortinget ta en ny vurdering av avgjørelsen, forteller Navarsete. Det samme gjelder flytting av helikopterskvadron 339 fra Bardufoss, der statsråd Søreide ikke har redegjort for hvordan innsparingene skal realiseres.

Arbeiderpartiets utspill kommer dagen etter at Senterpartiet la frem en rapport som partiet hadde bestilt fra det uavhengige konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk analyse. I rapporten konkluderte samfunnsøkonomisk analyse med at nedleggelsen av Andøya flystasjon vil gi vesentlig andre økonomiske effekter enn regjeringen la til grunn for langtidsplanen.

- Mens regjeringen baserte seg på at nedleggelsen av Andøya flystasjon ville gi besparelse på 118 millioner kroner i året over en 30-årsperiode, mener Samfunnsøkonomisk analyse at man kun få en innsparing på 29 millioner kroner i året. I tillegg til dette peker Samfunnsøkonomisk analyse på at de samlede kostnadene i verste fall øke med ytterligere drøye 7 milliarder kroner. Det er ingen tvil at dette er en vesentlig endring i beslutningsgrunnlaget, fastslår Navarsete.


Senterpartiet mener at en nedleggelse av Andøya flystasjon og å fjerne helikopterstøtten til Hæren i nord vil svekke Norges forsvarsevne.


- Knapt noen moderne hær står uten dedikert helikopterstøtte. Derfor må helikopterskvadron 339 forbli på Bardufoss. Og det finnes knapt én eneste fagmilitær som oppriktig mener at det styrker Norges forsvarsevne å redusere vår evne til å ta i mot allierte forsterkninger. Ved å legge ned Andøya flystasjon legger vi alle eggene i én kurv, vi svekker Norges forsvarsevne og beredskapen i Nord, avslutter Navarsete.