Meny

Sp: Krisepakken må komme hele Norge til gode

Gjennom krisepakken sikres kommunene minst 8,9 milliarder kroner for å dekke inne tapte inntekter samt bidra til å sikre arbeidsplasser. - Enigheten betyr kraftfulle tiltak for å sikre bedrifter og arbeidsplasser. Snekkerne kan pusse opp skoler, rørleggerne vil utbedre eldrehjemmene, anleggsarbeiderne vil legge ny asfalt langs veiene i lokalsamfunnene over hele Norge, sier leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

- Flere skatte- og avgiftsgrep som gjøres her vil gjøre det mer lønnsomt å investere i norsk industri. Målet er å redde arbeidsplasser over hele landet. For Senterpartiet er det svært viktig at vi bruker denne pakken til å skape arbeidsplasser i Norge, og stimulere til norsk produksjon, fortsetter Slagsvold Vedum.  

Slagsvold Vedum viser videre til at avtalen inneholder 600 millioner kroner til veier, 100 millioner kroner til fiskerihavner og farleder, 150 millioner kroner til bredbånd og 100 millioner til flom- og rassikring.

- Vi bruker denne muligheten til å bygge hele Norge. Investeringene i fiskerihavner gir mer trygghet til fiskerinæringa. Vi bygger ut mer bredbånd, noe alle ser behovet for i dagen situasjon. Samtidig gjør vi mange veier tryggere å kjøre på. Hele Norge skal ha glede av denne krisepakka, fastslår partilederen i Senterpartiet.

Enigheten inneholder også grep med tanke på norsk matproduksjon.

- Vi må å øke matproduksjonen i Norge. Selvforsyningsgraden må opp for å gi oss bedre nasjonal beredskap og sikkerhet. Dette er noe av det aller viktigste vi kan sikre i en ustabil tid. Nå gir Stortinget tydelig melding til regjeringen om å følge opp dette, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.

 

Her finn du og meir om Stortingets handsaming av krisepakken og innstillinga frå finanskomiteen: