Meny
Enighet landbruk 281021

Sp leverer fra dag 1 på landbruk: Enighet i tilleggs-forhandlingene

I dag ble det klart at regjeringen og bondeorganisasjonene har blitt enige i tilleggsforhandlingene. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har godtatt landbrukets krav på 754 millioner kroner som en foreløpig kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer.

- Det er bra at vi har kommet til enighet med et samla jordbruk. Det har vært intenst arbeid i to uker, og det var viktig å komme til en enighet, slik at pengene kan utbetales sammen med produksjonstilskuddene i februar neste år, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Enigheten i tilleggsforhandlingene peker mot en ny retning i landbrukspolitikken. Senterpartiet og Arbeiderpartiet ser viktigheten av det norske landbruket og vil være med å bidra til at norske matprodusenter klarer seg gjennom en utfordrende tid med uforutsette høye utgifter. Borch er tydelig på at den foreløpige kompensasjonen er et betydelig beløp som settes av til å opprettholde matproduksjon i hele Norge.

- I budsjettforslaget fra Solberg-regjeringa, var summen satt av til tilleggsforhandlingene 0 kroner. 754 millioner kroner er derfor et stort beløp, men situasjonen i jordbruket er krevende med stor kostnadsvekst. Det er viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet å løfte landbruket. Det er Hurdalsplattformen tydelig på, og det blir en hovedsatsing for meg som landbruks- og matminister, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Mer om saken finner du på landbruks- og matdepartementets side her:

Sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene finner du her: