Meny

Ny Andøyarapport kan få omgjort nedleggelsen

Senterpartiet legger i dag frem en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse om nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av Forsvarets maritime overvåkningsfly til Evenes. Innholdet i rapporten er så oppsiktsvekkende at Stortinget må se på vedtaket på nytt, mener leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

– Stortinget har forutsatt at regjeringens estimerte kostnader og besparelser ved nedleggelsen av Andøya flystasjon er korrekte. Nå tyder mye på at kostnadsestimatene ikke holder, og da må Stortinget ta en ny vurdering av avgjørelsen. Stortinget kan ikke la et så viktig vedtak være fattet på feil premisser, sier Vedum.

Senterpartiet viser til at en samlet komité i innstillingen til regjeringens langtidsplan skrev at «dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering».

Den nye rapporten konkluderer med at nedleggelsen av Andøya flystasjon blir langt dyrere enn regjeringen påstår. Rapporten, som er utarbeidet av det uavhengige konsulentselskapet Samfunnsøkonomisk analyse, avdekker vesentlig andre økonomiske forutsetninger enn det regjeringen har presentert.

Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet at de årlige besparelsene ved nedleggelse og flytting av aktiviteten på Andøya vil være om lag en fjerdedel av det regjeringen har lagt til grunn.

– Mens regjeringen baserte seg på at nedleggelsen av Andøya flystasjon ville gi besparelse på 118 millioner kroner i året over en 30-årsperiode, mener Samfunnsøkonomisk analyse at nedleggelsen vil langt mindre økonomiske effekter. Gitt at ingen større ekstra kostnader kommer, vil man kun få en innsparing på 29 millioner kroner i året, forteller Vedum.

Samtidig advarer Samfunnsøkonomisk analyse mot at flyttingen av Forsvarets maritime overvåkningsfly til Evenes kan resultere i en betydelig kostnadssmell, langt ut over de estimerte kostnadene. Senterpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, advarer mot konsekvensene.

– Investeringskostnadene kan i verste fall øke med ytterligere drøye 7 milliarder kroner, i følge Samfunnsøkonomisk analyse. Nedleggelsen av Andøya flystasjon risikerer å ende opp i et pengesluk som gjør at Forsvaret vil blø penger. Dette vil igjen lede til et svakere norsk forsvar og svekket norsk sikkerhet, advarer Navarsete.

Senterpartiet viser til at kostnadene ved flytting av baser i Forsvaret tidligere har blitt langt høyere enn man først har estimert.

– Mens nye Ørlandet flystasjon var estimert å koste 6 mrd. kroner, er kostnadene i ferd med å sprekke betydelig. Norges Offisersforbund estimerte allerede i fjor at kostnaden ville sprekke til å bli mer enn 15 mrd. kroner, altså en kostnadssprekk på hele 9 mrd. kroner! Senterpartiet vil snu hver eneste stein for å hindre at noe slikt skjer på nytt, fastslår Vedum.

Senterpartiet advarer mot at nedleggelsen av Andøya flystasjon vil svekke Norges forsvarsevne.

– Det finnes knapt en eneste fagmilitær som oppriktig mener at det styrker Norges forsvarsevne å redusere vår evne til å ta i mot allierte forsterkninger. Ved å legge ned Andøya flystasjon legger vi alle kortene i én kurv, vi svekker Norges forsvarsevne og beredskapen i Nord, avslutter Navarsete.