Meny

Sp-seminar i Stortinget 26/11: Klimakrisa forsterker sult, fattigdom og konflikter – hva kan Norge gjøre med det?

Program for stortingsseminaret

Klimakrisa forsterker sult, fattigdom og konflikter – hva kan Norge gjøre med det?

Tid: Tirsdag 26/11  kl. 12:00-16:00

Sted: Kinosalen på Stortinget

 

12.00-12.05 Velkommen v/ Liv Signe Navarsete

DEL 1

12.05-13.10 Klimaendringer, konflikt og sårbarhet

Landarealene i verden er under stort press, og klimaendringene forsterker problemene. Naturkatastrofer blir flere, og humanitære behov øker kraftig. Tallet på mennesker som sulter har økt siden 2017, etter flere tiår med nedgang.

Hvordan forener vi bærekraftig matproduksjon med matsikkerhet for de som er fattigst, naturmangfold og et klima i endring? Hvordan sikrer vi de mest sårbare, særlig småbøndene og kvinnene?

Klimaendringene vil kraftig øke disse trendene og forsterker allerede eksisterende konflikter om land og ressurser. Hvordan kan vi sørge for bærekraftig matproduksjon som ivaretar de matsikkerhet for de fattigste, naturmangfold og et klima i endring? Hvor står de mest sårbare gruppene i dette, spesielt småbønder og kvinner?

Mål: Øke forståelsen av utfordringene

12.05 – 12.25 Hva vet vi?  Innledning v/Marianne T. Lund i CICERO

Hva sier kunnskapen om hvordan klimaendringene vil øke sult, fattigdom og konflikt?

12.25 – 12.55 Panelsamtale (30 min)

  • Ulf Sverdrup - NUPI (klima og sikkerhet) TBC
  • Elisabeth Lio Rosvold, PRIO (Klima og konflikt)
  • Siri Eriksen, NMBU (Klimaeffekter og behovet for klimatilpasning)
  • Ruth Haug, NMBU (Klimaendringer og landbruk)

12.55 – 13.10 Spørsmål fra salen og diskusjon (15 min)

13.10-13.25 Pause

DEL 2

13.25-14.30 Løsninger på bakken - hvordan tilpasse matproduksjonen til et klima i endring?

Vi har mye kunnskap om hva som fungerer for å redusere sult og fattigdom. Vi vet også mye om hvordan vi må forvalte ressursene bærekraftig i lys av klimaendringene. Investeringer i forebygging og klimatilpasning nå, vil spare oss for 5-15 ganger større utgifter/tap om vi venter.

13.25 – 14.15 Hva er løsningene? Mål: Løfte frem løsninger

Format: korte innlegg i petcha kutcha-form. Ca 7 min hver fra KN og UF

Hver debattant får 3 minutter til å si noe om betydningen av forebygging vs reparasjon.

  • Dagfinn Høybråten, generalsekretær Kirkens Nødhjelp
  • Jan Thomas Odegard, daglig leder Utviklingsfondet

Forebygging versus reparasjon:

  • Ola Westengen - NMBU. Hva er løsningene for matproduksjon? Hva bør Norge gjøre i sin internasjonale innsats?
  • Jennifer Joyce West - Cicero – Hva sier forskningen om hva som er mulig med klimatilpasning i landbruket
  • ege Skarrud – leder i Spire – et ungdomsperspektiv
  • Frøydis Haugen, Norges Bondelag – klimatilpasning i norsk landbruk

14.15-14.30 Spørsmål fra salen/diskusjon (15 min)

DEL 3

14.30-16.00 Hva gjør Norge?

Hvilke muligheter gir den ferske handlingsplanen «mat, mennesker og miljø», og hvilke forventninger har vi til den kommende strategien for klimatilpasning, forebygging og sult?

  • Jan Thomas Odegard, Utviklingsfondet
  • Siv Øystese, Kirkens Nødhjelp

Hva forventer Stortinget av det videre arbeidet?

Kommentarer fra: Arbeidspartiets (TBC),  Lars Haltbrekken (SV),  Sigrid Heiberg (MDG) og Anne  Beathe Tvinnereim  (Sp)

Spørsmål fra salen/diskusjon (10 min)