Meny

Sp: Viktige krisetiltak for hele landet

- Dette er en tid for å legge partipolitikk og spill til side, vårt mål har hele veien og er fortsatt å sikre brede tverrpolitiske flertall slik at vi kan hjelpe folk som er i en vanskelig situasjon, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

- Det er viktig å sikre at ikke flytrafikken bryter sammen. For både folk og bedrifter i nord og langs kysten er kortbanenettet utrolig viktig for å få hverdagen til å henge sammen. Det er derfor bra at vi nå garanterer for denne type ruter fremover, sier Slagsvold Vedum.

- For Senterpartiet er det også viktig å sikre nasjonal kontroll. Dersom viktige norske selskaper nå står i fare for å gå over ende eller forsvinne ut av landet, så må den norske regjering gripe inn. Dette har vi nå greid å samle et flertall for, fortsetter lederen av Senterpartiet.


- Det er nå mange kommuner og lokalsamfunn som opplever en krevende hverdag for å håndtere pandemien, nå har vi et bredt flertall for at det skal komme friske penger for å hjelpe lokalsamfunnene og alle de flinke menneskene som nå står på i hele landet, avslutter Trygve Slagsvold Vedum.