Meny
2020 nytt program

Sp vil snu sentraliseringen og bygge arbeidsplasser i Norge

Marit Arnstad har ledet arbeidet med nytt partiprogram for Senterpartiet. I dag legger hun fram programkomiteens førsteutkast. Programmet vi legger fram i dag, angir en tydelig retning som skiller seg markant fra regjeringens sentraliseringspolitikk, sier Arnstad.

Arnstad varsler en kraftig opprustning av beredskaps-, industri- og distriktspolitikken.

- Gjennom sju år har den Høyreledede regjeringen med Frp som støttehjul sentralisert, lagt ned tjenester og ført en politikk som har gitt både distriktsopprør, kystopprør og dårligere lokale offentlige tjenester. Valget i 2021 skal bli en folkeavstemning om denne linja, sier Arnstad.

Hun varsler store grep for å bremse sentraliseringen mot storbyene.

- Vi vil sette av 12 milliarder til bygdevekstavtaler, redusere selskapskatten for alle bedrifter i distriktene og utvide den differensierte arbeidsgiveravgiften. Vi må legge til rette for vekst i hele landet, ikke bare i byene, sier Arnstad.

Bedre beredskap er et annet viktig grep i SPs program.

- Vi vil opprette lensmannskontor og sørge for at vi har et politi som kommer når folk trenger det, uavhengig av hvilket postnummer man har. Vi må sørge for en bedre beredskap i hele landet, sier Arnstad.

Sp legger også fram en rekke forslag til ny industripolitikk for å skape vekst og norske arbeidsplasser.

- Staten må stille med penger til de som vil satse og skape nye industriplasser. Vi må bidra til grønn vekst, utvikling av fornybare næringer og skape nye arbeidsplasser i hele Norge, ser hun.

Last ned programmet her