Meny
118593716_310686680263172_3627523964270496589_n

Stortinget må si nei til jernbanepakke fire!

Publisert: 27 08 2020

I høst skal Stortinget behandle EUs fjerde jernbanepakke. Om denne udemokratiske jernbanepakken vedtas vil det få fatale konsekvenser for norsk jernbane. Vi vil miste kontrollen over sikkerheten og kvaliteten ved togene i Norge og nasjonalt kontroll over jernbanen og selskapene der vil bli umulig. Den eneste måten vi kan sikre kontrollen og sikkerheten på norske skinner også i fremtiden, er å eie rettighetene til jernbanen vår.

Norsk eierskap på norske skinner

Hvis jernbanepakke fire blir vedtatt vil makten over jernbanen vår flyttes fra Stortinget til byråkratene i Brussel. De norske folkevalgte vil miste mulighetene til å gjøre endringer på egen jernbane. Utenlandske aktører vil tjene penger på våre jernbaner, mens det vil se mørkt ut for de norske selskapene. Vi må sette norske bedrifter foran utenlandske aktører. Vi trenger de norske selskapene våre.

Truer sikkerheten

EUs jernbanebyrå ERA legger opp til europeiske standarder for alle togsett i Europa slik at de kan brukes i flest mulig land. Senterpartiet frykter at dette vil føre til at vi får langt dårligere kvalitet på togene våre enn det vi trenger. Dårligere tog på norske jernbaner vil både gå ut over togtilbudet for norske brukere og sikkerheten langs skinnene. 

Det norske landskapet, de norske togskinnene og værforholdene våre er helt forskjellig fra de utfordringene togsettene møter i sydeuropeiske land. Vi har mange bratte og svingete strekninger og lange kalde vintre. Snø og is er et vanlig syn langs mange av strekningene våre store deler av året. Dette står i skarp kontrast til kravene man trenger å stille til togsett som skal gå i skytteltrafikk på flatlandet i Frankrike, Belgia og Nederland.

Togene som går i Norge må være robuste og av god kvalitet for å tåle det norske, harde klimaet. Togene som går rundt sør i Europa er ikke bygget for å tåle dette. Togene som benyttes i andre land vil få utfordringer med å takle det norske klimaet. Dette vil føre til at togtilbudet vil bli dårligere i Norge.

Ta kontrollen tilbake

Senterpartiet vil at makten over den norske jernbanen skal ligge i Norge og ikke i Brussel. Norske folkevalgte må ha muligheten til å styre og kontrollere jernbanen vår også i framtiden. Vi trenger ikke mer privatisering, dårligere tog og mer byråkrati. Med en sterk nasjonalt styrt jernbane kan vi gi et bedre og tryggere tilbud for alle norske togpassasjerer i fremtiden.

Derfor sier vi i Senterpartiet klart nei til jernbanepakke fire og håper et flertall i Stortinget vil stoppe denne galskapen, det er nok suverenitetsavståelsen til EU nå.