Meny

Svak næringspolitikk – svakest for distriktene

Ny regjeringsplattform: Svakt på næring. Dårlig på landbruk. Uklart på fiskeri- og oppdrett.

Senterpartiet mener regjeringsplattformen på næringsområdet ikke er rett oppskrift for å sikre fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Det er generelt svake og feil tiltak og distriktsprofilen er fraværende.

Den generelle næringspolitikken inneholder stort sett tiltak som allerede er vedtatt i Stortinget. Det er få nye tiltak for å sikre fremtidens arbeidsplasser.

– Det er skuffende at vi får en ny regjering med så lave ambisjoner for nye næringspolitiske tiltak. Det ideologiske nedsalget i selskaper der staten er eier skal holde frem. Det gis få eller ingen signaler om målrettede tiltak for næringslivet i distrikta, sier stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen Geir Pollestad.

Det varsles færre satser i merverdiavgiftssystemet. Det er all grunn til å frykte at dette betyr en ytterligere økning i momsen for norsk reiseliv. Dette kommer altså oppå den 50% momsøkningen som de blåblå allerede har påført reiselivet og vil utvilsomt svekke denne viktige vekstnæringen sin konkurransekraft.

 

Venstre i Regjeringen gir verre landbrukspolitikk

Regjeringspartiene vil føre en politikk der en større del av bondens inntekter skal hentes i markedet, samtidig som det varsles liberalisering av tollvernet. Dette er en politikk som rett og slett ikke henger i hop og det er farlig både for små og store bruk.

– På landbruksfeltet ser vi tydelig at de tre partiene får frem det verste i hverandre. Det er ingen nye positive tiltak bare endringer av politikken som vil gi svakere økonomi både for små og store bruk, sier Pollestad.

Regjeringspartiene varsler at det skal innføres CO2-avgift i jordbruket. Det er i realiteten en «biffavgift» som vil svekke norsk produksjon og flytte arbeidsplasser ut av landet.

– Det er vanvittig at det skal innføres CO2-avgift på en biologisk prosess som matproduksjon er.  Jeg hadde aldri trodd at FrP og H var de som skulle innføre dette. Resultatet blir at importert mat vil styrke sin posisjon i det norske markedet. Det er elendig jordbrukspolitikk, sier Pollestad

Regjeringspartiene snur 180 grader og går inn for å legge ned pelsdyrnæringen. For et år siden vedtok et bredt flertall i Stortinget etter en grundig prosess at pelsdyrnæringen skulle videreføres. Nå varsler man nedleggelse.

– Det er useriøst å gå inn for avvikling av pelsdyrnæringen så kort tid etter at et bredt flertall i stortinget har vedtatt det motsatte. Dette viser at distriktsnæringer ikke er mye verdt for de nye regjeringspartiene. Resultatet er at etterspørselen av pelsprodukter nå skal dekkes av land med dårligere dyrevelferd enn Norge, sier Pollestad.

Fiskeri- og oppdrett i det blå

Regjeringspartiene varsler fortsatt liberalisering og strukturendringer i fiskeriene. Sist stortingsperioden var preget av mye uklarheter fremført med store ord. Dette ser vi igjen i regjeringsplattformen på fiskeri- og oppdrett.

– Det er først og fremst uklarheter som preger fiskeri- og oppdrettspolitikken i regjeringserklæringen. Det varsles for eksempel at det skal stilles strenge utslippskrav til oppdrettsnæringen uten å vise til om dagens krav er strenge eller ikke. Det varsles også at det skal vurderes strukturordninger for de minste fiskebåtene. Slike signaler skaper uforutsigbarhet i en næring som trenger forutsigbarhet, sier Pollestad.