Meny
ABKT 2023

Tvinnereim starter Sps programarbeid: – Vi skal ha befolkningsvekst i distrikta

Nestleder i Senterpartiet Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim er valgt til å lede partiets arbeid med nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 2025-2029. 

– Vi trenger mer verdiskaping, flere inn i arbeidslivet og befolkningsvekst i distrikta. Det er noen av utfordringene vi ser i dagens Norge. Jeg gleder meg til å lede partiets arbeid med å jobbe fram et program som utvikler hele det Norge vi er så glade i. I pressområdene i og rundt byene skal vi gjøre hverdagen bedre for de som bor der, mens store deler av distriktene trenger flere folk, sier Tvinnereim, som også er regjeringens utviklingsminister.

Senterparti-nestlederen peker på Høyre som motpol til Senterpartiet. 

– Høyre vil gi fra oss suverenitet gjennom å melde oss inn i EU, de vil doble barnehageprisen over store deler av landet og innføre nye avgifter på norsk kjøtt og melk. Det er stikk i strid med våre mål om mer norsk verdiskaping og folkevekst i distrikta. Vi er det tydeligste alternativet til Høyres sentraliseringspolitikk, sier Tvinnereim og fortsetter: 

– Våre 20 000 medlemmer blir vår viktigste lyttepost. Vi vil også få innspill fra folk utenfor partiet. Vi gleder oss til å få innspill fra folk innerst i byen til den ytterste øy. For Senterpartiet skal gjøre mer for hele Norge, sier Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim. 

Mandat for Senterpartiets programkomite: 

1. Programkomiteen skal utarbeide forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2025-2029. 

2. Programkomiteen kan opprette undergrupper på utvalgte saksområder. 

3. Programkomiteen skal underveis lufte problemstillinger og/eller få innspill fra partiets medlemmer på områder av prinsipielle karakter og på politikkområder som kan være ekstra krevende. 

4. Landsstyret og/eller sentralstyret kan i tillegg benyttes til å drøfte problemstillinger underveis i komiteens arbeid. 

5. Programkomiteen legger fram et førsteutkast til nytt prinsipp- og handlingsprogram innen 13. september 2024. Utkastet sendes på høring i partiorganisasjonen med høringsfrist 8. november 2024. 

6. Programkomiteen legger fram sitt endelige forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram innen 10. januar 2025. Forslaget sendes på høring i partiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk Råd og landsmøtets delegater, med høringsfrist 14. februar 2025. 

Det nye prinsipp- og handlingsprogrammet for perioden 2025-2029 skal vedtas av landsmøtet i Senterpartiet 30. mars 2025.

Sammensetning av Senterpartiets programkomite: 

• Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, Akershus, nestleder, regjering - LEDER 

• Per Martin Sandtrøen, Hedmark, fylkesleder og stortingsrepresentant - NESTLEDER 

• Ida Stuberg, Trøndelag, sentralstyret 

• Ivar B. Prestbakmo, Troms, sentralstyret og stortingsrepresentant 

• Sigbjørn Gjelsvik, Akershus, stortingsrepresentant 

• Gro Anita Mykjåland, Agder, sentralstyret og stortingsrepresentant 

• Karoline Aldis Bjerkeset, Sogn og Fjordane, kommunepolitiker 

• Jon Askeland, Hordaland, fylkesordfører Vestland 

• Andrine Hanssen-Seppola, Senterungdommen

• Sigrid Simensen Ilsøy, Senterkvinnene 

For meldinger til programkomiteen send epost til komiteens sekretær Mailinn Stoveland [email protected]