Meny

Vedtak frå Sps sentralstyre 3. mai

Sentralstyret i Senterpartiet gjorde på telefonmøte 3.mai  følgjande samrøystes vedtak i den såkalla meldingssaka:

 

1. Sentralstyret tar sterk avstand fra innholdet i den aktuelle tekstmeldingen som ble sendt Liv Signe Navarsete, og sentralstyret beklager sterkt den belastning dette har påført henne og de potensielt ni uskyldige. En slik melding skal ingen få eller noen sende i vårt parti. Den har påført Liv Signe Navarsete en stor belastning. En melding med et slikt innhold er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer.

2. Sentralstyret mener det er sterkt beklagelig at ingen har innrømmet å ha sendt denne meldingen etter utallige oppfordringer. Partiets sentralstyre ser ikke at vi besitter flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå fram. Sentralstyret tar politiets henleggelse til etterretning. 

3. Partiet kan ikke og vil ikke straffe noen hvor det ikke er bevist at vedkommende har gjort noe galt. Det er det ikke åpning for i våre etiske retningslinjer.

4. Sentralstyret ber generalsekretæren avslutte saken i samsvar med partiets etiske retningslinjer i tett dialog med varsler og de det varsles mot.