Meny

Vedum: Må bli bedre for arbeidsfolk og selvstendig næringsdrivende

Regjeringen la i dag frem tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum støtter regjeringens forslag, mener det trengs sterkere tiltak.

Sammenliknet med de omfattende tiltakende regjeringen lanserte i går, er tiltakene for å bekjempe den økonomiske krisa for svake. Det trengs sterkere virkemidler for å dempe de økonomiske virkningene for enkeltpersoner og bedrifter, sier Vedum.

Vedum forteller at Senterpartiet på mandag vil legge frem et nytt forslag for å sikre inntekten til selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak.

– For å sikre folkehelsen har staten i praksis innført midlertidig næringsforbud for en del yrker, og det rammer selvstendig næringsdrivende hardt. På mandag vil Senterpartiet derfor foreslå at enkeltpersonforetak kompenseres med beløp som tar utgangspunkt i 62 prosent av 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden fordelt på perioden med yrkesforbud, understreker Vedum.

Regjeringen har varslet at det vil komme endringer i permitteringsregelverket.

– Vi vil sikre de som permitteres full lønn de første 15 dagene av permitteringsperioden. Folk i arbeid vil med regjeringens forslag få redusert lønna si med mer enn en tredjedel i to uker. Vi kan ikke akseptere at folk med helt vanlige inntekter vil tape mange tusen kroner. Det er det mange som ikke har råd til. Vi mener også staten gå inn og dekke sykelønna etter de 2 første dagene, forteller Vedum.

Senterpartilederen støtter LO og NHO i deres krav om at staten stiller opp med penger avklarer hvem som skal bære kostnadene for omsorgspenger.

– Det er mange som nå trenger å være hjemme med ungene sine og da må perioden for omsorgspenger utvidesKostnaden ved omsorgspenger kan heller ikke veltes over på bedriftene. Derfor mener vi at staten må dekke denne kostnaden etter dag to, forteller Vedum.

Vedum viser til at regjeringen delvis har fulgt opp Senterpartiets krav om å lettelser i avgifter innen luftfarten og reiselivet.

– Senterpartiet kommer til å ta opp en rekke problemstillinger overfor regjeringen. Ikke minst trengs det det sterkere og flere tiltak innenfor for støtte luftfarten og reiselivet i Norge, avslutter Vedum.