Meny

Vedum: Regjeringsmakt ikke et mål i seg selv

Pilene har pekt én vei for Senterpartiet i opposisjon: Oppover. Regjeringsmakt er først og fremst et middel for å få gjennomslag for saker, ifølge Sp-lederen skriver NTB.

– Regjeringsansvar er ikke et mål i seg selv, men regjeringsmakt er et middel for gjennomslag for saker. Det er det som er målet, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.


Han har ligget lavt i ukene etter at partileder Knut Arild Hareide tvang KrF til å foreta et retningsvalg og rådet partiet til å søke regjeringsmakt sammen med Sp og Arbeiderpartiet.


– Fordelen til Sp er at vi har tydelige prioriteringer. KrF vet godt hva vi mener. Vi vil se hele Norge og ha tjenester nær folk, slår han fast i forkant av Sps landsstyremøte mandag.


– Vår politiske plan og våre saker og prioriteringer vil være de samme, de ligger fast. Det vil være vårt utgangspunkt hvis landsmøtet i KrF ønsker å forhandle om en regjeringsplattform med Sp.

– Grunnleggende uenige
Da Hareide ga sitt råd, sa Vedum at de to partiene er enige om mye, men at det også er store forskjeller.


– Vi har vært grunnleggende uenige med KrF i at de har gitt regjeringen handlingsrom i forrige stortingsperiode og delvis nå. Når det gjelder kommunereformen har KrF vært splittet, men bidratt til at regjeringen har fått gjennomført den, sier Sp-lederen.


Han har imidlertid ikke behov for å «lage en liste» over saker hvor de to partiene er uenige.


– Historisk har Sp og KrF klart å finne felles løsninger. Men jeg er uenig i den støtten KrF har gitt Høyre og Frp. Regjeringen har skapt større forskjeller mellom folk og ført en avgiftspolitikk som har rammet norsk industri. Det gjelder ikke minst 350-kronersgrensen på importfri netthandel fra utlandet. Miksen av KrFs kampsaker og Høyre og regjeringens kampsaker har av og til gjort vondt verre, sier Vedum til NTB.

Kraftig fremgang
Gitt kraftig og langvarig vekst på meningsmålingene og med et utsikter til å gjøre et godt lokalvalg neste høst, er det et åpent spørsmål om Sp egentlig ønsker å gå i regjering nå.


– Vi i Sp har i de siste årene opplevd en jevnt positiv utvikling. Av de tre partiene som er i regjering i dag, og de tre som det nå snakkes om, nemlig Ap, Sp og KrF, var Sp det eneste partiet som gikk fram i siste valg. Alle de andre gikk tilbake. Det er gode grunner for det. Vi vil se hele Norge, mens regjeringen har lagt opp til en sentraliseringspolitikk som delvis både KrF og Ap har støttet, mener Vedum.


Hareide viser til at Sp er det partiet som står nærmest KrF i verdispørsmål, ruspolitikk og familiepolitikk, og til at både Sp og KrF har et hjerte som banker for dugnad og sterke lokalsamfunn, skriver NTB.

Regionreform
Vedum sier han ikke har behov for å «overby» Hareides liste, men minner om at KrF-lederen selv har trukket fram mange enighetspunker med Sp – som motstanden mot sentralisering.


Vedum understreker at Hareide valgte å bruke Sps ord da han beskrev politireformen som en «fjernpolitireform», ikke en «nærpolitireform», som er regjeringens karakteristikk.


I tillegg ser Vedum enighetspunkter også på beredskap, heimevern og budskapet om å sikre at norske naturressurser kan brukes til å bygge norsk industri.


Sp-lederen peker også på at KrFs Geir Jørgen Bekkevold lørdag løftet fram tvangsbruken i sammenslåingen av Finnmark og Troms på et møte i Sogn og Fjordane KrF. KrF inngikk nylig en avtale med regjeringen om regionreformen, men Sp har varslet omkamp hvis partiet kommer i regjering, melder NTB.