Meny

Vegvesenet sentraliseres

Sist endret: 27 09 2020

Statens vegvesen har i dag presentert sitt forslag til omorganisering. Der foreslår det å redusere antall trafikkstasjoner fra 74 til 52. - Det offentlige tjenestetilbudet blir dårligere, konstaterer stortingsrepresentant Bengt Fasteraune. 

- Nok et sentraliserende grep som betyr at tjenester flyttes lenger vekk fra innbyggerne, oppsummerer Bengt Fasteraune som sitter i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite for Senterpartiet. 

- Nå blir det lenger å reise for folk som skal ta lappen til bil og motorsykkel, det offentlige tjenestetilbudet blir rett og slett dårligere, mener Fasteraune. Senterpartiet vil legge frem forslag i stortinget om at antall trafikkstasjoner skal bestå som i dag. 

I tillegg til nedleggelse av trafikkstasjoner foreslås det at de regionale vegkontorene skal erstattes av seks divisjoner. Fasteraune påpeker at dette forslaget bryter opp en eksisterende organisasjon som har hatt et helhetlig ansvar for vegene i sin region. 

- Senterpartiet mener dette også er et sentraliserende grep som gjør at makt og myndighet flyttes lenger vekk fra regionene, og dermed svekkes lokalkunnskapen som er viktig for å opprettholde beredskapen i hele landet. Senterpartiet vil ha et Vegvesen som et tilstede i hele landet, avslutter Fasteraune.