Kort fortalt fører dette til at offentlig ansatte født fra 1944 til 1962 taper tjenestepensjon for hvert år de arbeider etter fylte 67 år. I tillegg svekker reglene det viktigste målet for reformen – nemlig at flere skal stå lenger i arbeid.

Påmelding innen fredag 10. januar kl. 12.00 til: postmottak.moterom@stortinget.no

Møteleder: Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp)

Møt pensjonseksperter, politikere og noen av de 12000 som er rammet. Hør mer om hvilke konsekvenser reglene har, både for den enkelte og for samfunnet.

 
FORELØPIG PROGRAM:

• Innledning og velkommen v/ Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant (Sp)

• Innledning v/ Jan Davidsen, forbundsleder Pensjonistforbundet

• Rapporten «Samordningsfellen» presenteres avprof. emeritus Bjarne Jensen, Høgskolen Innlandet

• Pensjonsekspertisen kommenterer rapporten:

• Professor Axel West Pedersen, Oslo MET

• Pensjonsrådgiver Morten Gjeldstad

• Pensjonsrådgiver Dag Falkenberg, Pensjonskassen for Helseforetakene i Hovedstadsregionen (PKH)

• Kommentarer/ erfaringer fra mennesker som er rammet

• Kommentarer fra organisasjonene LO, Akademikerne, YS og UNIO.

• Kommentarer fra de politiske partiene på Stortinget (alle er invitert)

• Oppsummering og avslutning v/ Per Olaf Lundteigen