Meny

Vi kjemper for pensjon fra første krone

I forrige uke stod slaget om pensjon fra første krone for ansatte i privatsektor i Stortingssalen. Der stemte regjeringspartiene ned gode forslag fra Senterpartiet og resten av opposisjonen om å styrke arbeidstakeres rettigheter.

Den 7. februar ble det fremmet flere forslag om pensjon fra første krone. SV og AP fremmet et forslag om at Stortinget skulle pålegge regjeringen å gjennomføre endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Både Senterpartiet, MDG og Rødt hadde varslet støtte til dette forslaget. På forhånd hadde regjeringen varslet at de ikke ønsket å stemme for en slik løsning og Senterpartiet fremmet derfor et eget forslag hvor man inkluderte partene i arbeidslivet i prosessen. Senterpartiet mener det er et viktig prinsipp at de som påvirkes av en endring må høres i forkant, dette er ikke noe regjeringen burde styre med alene.

 

Vi foreslo følgende:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Denne endringen skal forberedes av et partssammensatt utvalg som ivaretar dette prinsippet.»

 

Forslaget viser tydelig at vi har støttet og fortsetter å støtte prinsippet om pensjon fra første krone også i privat sektor. Fordelen med et partssammensatt utvalg er at de kunne funnet gode praktiske løsninger slik at administrasjonskostnadene ved innbetaling av pensjon for alle arbeidstakere forblir lave og at man finner løsninger for hvordan økte kostnader for ulike bedrifter og bransjer skal håndteres og hvordan staten kan bidra på best mulig vis.

 

Dersom Stortinget hadde stemt for Senterpartiets forslag ville regjeringa fått en klar bestilling om å legge fram forslag som gjennomfører prinsippet om pensjon fra første krone. Da måtte regjeringa ha kommet med forslag til endring av alle relevante lover og bestemmelser. Forslaget fra AP, SV, MDG og Rødt inneholdt kun en bestilling om å endre en konkret lov (lov om obligatorisk tjenestepensjon), mens andre viktige lover (blant annet lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold) ikke ble nevnt. Dette er enda en grunn til at vi mener vårt forslag var en bedre løsning, men vi valgte å støtte det andre forslaget subsidiært etter at vårt eget dessverre ble stemt ned.

 

Denne saken er nok et eksempel på at dagens regjering setter arbeidsgivernes ønsker foran arbeidstakeres behov. Senterpartiet er en tydelig motstander av denne politikken og vil fortsette å kjempe for arbeidstakeres rettigheter!