Meny
Vi må gi matjorda videre til neste generasjon

Vi må gi matjorda videre til neste generasjon

Sist endret: 15.05.2024 #Vestfold

Jeg var rundt 14 år, jeg sto sammen med far på jordet bak stabburet på gården jeg vokste opp på i Holmestrand. Far så utover landskapet og sa hvis E18-traseen kommer over jordet her vil du aldri overta denne gården, skriver Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Bildet over: - Jeg var nylig med å stemme for økt sjølforsyning fra 40 – 50 prosent sjølforsyning, fordi det er nødvendig, skriver Kathrine Kleveland

 

- av Kathrine Kleveland Sp), stortingsrepresentant for Vestfold

Jeg har flere ganger seinere sagt at E18-utbygginga gjennom bygda mi, Hillestad, var med på å skape samfunnsengasjementet mitt. Det var i kampen for en klok forvaltning av våre verdifulle naturressurser jeg ble engasjert. Og jeg opplevde at det nytter å påvirke!

Jeg bor der i dag, og alle tunnelene folk kjører fra Oslo og nedover til Vestfold, spesielt i Holmestrand kommune, de kom etter stort engasjement fra mange.

Naturen vår må forvaltes i et generasjonsperspektiv. Å bygge ned natur må aldri bli et mål i seg sjøl. Det skal være en konsekvens av nøye vurderinger. Fordeler og ulemper må vektes i et generasjonsperspektiv. Det gjelder særlig matjorda vår. Det er en fornybar ressurs som skal tas vare på for all framtid. Nedbygging av matjord er ran av framtidas ressurser. 

Stortinget vedtok i 2023 en ny nasjonal jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål på maks 2000 dekar for omdisponering av dyrka jord. Landbruks- og matministeren og kommunal- og distriktsministeren har sendt jordvernbrev til alle landets kommuner. Kommunene har ansvar for å sikre arealer for framtidig matproduksjon og at Norge skal nå målet om å bygge ned mindre dyrka jord.

Kathrine Kleveland 010524 - 2.jpg
- E18-utbygginga gjennom bygda mi, Hillestad, var med på å skape samfunnsengasjementet mitt - jeg opplevde at det nytter å påvirke, skriver Kathrine Kleveland.

Totalberedskapskommisjonens rapport «Nå er det alvor» skriver at jordvernets betydning for norsk matsikkerhet er blitt mye viktigere på grunn av den utrygge verdenssituasjonen. I Europa minelegger krigen i Ukraina verdens kornkamre. Vi må produsere mest mulig mat til egen befolkning i en verden som stadig trenger mere mat. Da må Norge øke sjølforsyninga vår.

Jeg var nylig med å stemme for økt sjølforsyning fra 40 – 50 prosent sjølforsyning, fordi det er nødvendig. Senterpartiet i regjering skal også gi bøndene ei real lønn for det!

For vi har rett og plikt til å sørge for mest mulig egen matproduksjon! 

Ingen av oss går gjennom en eneste dag uten å påvirke jorda vi bor på. Vi kan sjøl påvirke hvilke avtrykk vi setter. Senterparti- og Arbeiderpartiregjeringa gjør mange grep for å ta vare på en av våre mest verdifulle naturressurser. I små og store avgjørelser må vi styrke evnen vår til å produsere mat og ta vare på den matjorda vi har. 

Denne artikkelen ble først publisert 06.05.2024

Relaterte personer

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Stortingsrepresentant (Vestfold)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver:
Oda Maria Irgens Hokstad, [email protected], 936 31 136
Telefon: 233 13 427