Meny

Vi må styrke den nasjonale beredskapen

Mandag gikk hærsjefen på talerstolen og snakket varmt om en brigade sør, samtidig opplever 95% av de ansatte at tilgjengeligheten i politiet er dårligere eller uendret etter politireformen. Beredskapen i Norge har de siste årene blitt systematisk svekket. På landsmøtet skal Senterpartiet vedta politikk som skal gi god beredskap i hele Norge.

Stadig flere er bekymret for beredskapen i Norge. Økte avstander og svekket lokal tilstedeværelse gjør at mange føler usikkerhet på om de får tidsnok hjelp og bistand dersom ulykken er ute og de ringer 112 eller 113.

Flere lokalsamfunn har i det siste mistet ambulansetilbudet, og halvparten av kommunene i Norge opplever brudd på responstider for ambulanse. Det er paradoksalt at helseforetakene i en slik situasjon ønsker å sentralisere mer av ambulansetilbudet for å spare penger. Senterpartiet vil heller lovfeste responstiden for ambulanser i hele Norge.

I politiet har også sentraliseringsiveren fått forrang over folks trygghet. 122 lensmannskontorer er lagt ned i hele Norge. Hele åtte av ti mener politiberedskapen har blitt dårligere eller uendret etter politireformen. Det har ført til at personer i brann og redningstjenesten må utføre politiets oppgaver hvis ulykken først er ute. Det er en uakseptabel situasjon.

Det er ikke bare den sivile beredskapen som har blitt svekket og ført til mindre trygghet for folk. I militæret har man redusert heimevernet med 5000 soldater og lagt ned sjøheimevernet. Beredskapssvekkelsen har ført til at regjeringen har fått svært alvorlig kritikk fra riksrevisjonen. Senterpartiet tar denne kritikken på alvor og vil blant annet bygge opp igjen heimevernet til 50 000 soldater og gjenopprette sjøheimevernet.

2% målet til NATO er mye omtalt den siste tiden. Senterpartiet vil sikre en rask opptrapping i bevilgningene til forsvaret opp til 2% av BNP. Dette vil styrke det norske militærets forsvarsevne betydelig. Et minimum er at Norge oppfyller sine forpliktelser knyttet til NATOs styrkekrav. Norge må oppgradere stridsvognene innen 2025, 2. bataljon i Troms må bevares, en mobiliserbar brigade må opprettes og den dedikerte helikopterstøtten til hæren må beholdes.

En tilstrekkelig nasjonal beredskap er helt avgjørende for at Norge skal fungere. Folk skal oppleve trygghet uansett hvor de bor i landet. Det skal ikke være forskjell på hjelpen du mottar enten du velter med sykkel ved fisketorget i Bergen eller om du knekker beinet på skitur i Karasjok.

Beredskap er en viktig sak for mange delegater på helgas landsmøte. Vi ser fram til en god og viktig debatt om trygge tjenester nært folk. Senterpartiets landsmøte skal vedta god beredskapspolitikk for hele Norge.

Les uttalelsen om beredskap og alle andre resolusjoner som er foreslått behandlet på landsmøtet her