Meny

Vil forby oppdyrking av myr på sviktende faglig grunnlag

Av Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Nordland

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) ser ut til å bli ministeren som forbyr dyrking av myr, på et sviktende faglig grunnlag. Regjeringa er villig til å ofre enkeltbønders framtid gjennom et forbud i Stortinget Prop. 39 L. Bollestad vil stå i spissen for å innkassere Venstres seier i regjeringsplattformen; «Stoppe neddyrkingen av myr».

I landbruksregioner som Lofoten, Vesterålen, Ytre Helgeland og Smøla er myr eneste tilgjengelige reserve for nydyrking. Mange gardsbruk i Norge får nå ikke muligheter å utvide arealgrunnlaget, eller erstatte leieareal langt fra egen gard med nydyrking. Dette vil føre til flere nedlagte bruk, og en utvikling stikk i strid med målsettinga om økt produksjon av mat på norske ressurser. Forslaget vil føre til mer «dekk og diesel» i landbruket.

NIBIO-rapporten som er det faglige grunnlaget for saken er ikke tydelig på at et forbud mot å dyrke myr gir vesentlig reduksjon av klimagasser. Rapporten legger også feil forutsetninger til grunn for sine konklusjoner. Dyrkningsmetoder som legges til grunn, var avleggs allerede på 1970-tallet. Moderne dyrking av myr utføres i hovedsak ved å grave opp underliggende mineraljord, som etterpå legges som et lokk over myrjorda. Det kan faktisk bli en netto binding av karbon i den jorda som legges over myrlaget.

Men høyreregjeringa lytter ikke til NIBIOs usikkerhet om en klimagevinst, eller til de mange høringsuttalelser som advarer mot et forbud mot nydyrking av myr. De prøver heller å love adgang til dispensasjoner fra forbudet.

Men er det klokt å innføre større usikkerhet i landbruket? Er det klokt å innføre mer byråkrati i landbruket når bønder allerede i dag må ha tillatelse etter «forskrift om nydyrking»? Er det klokt med et myrforbud når fagfolk sier at det er stor usikkerhet om virkningen på klimaet, og at forbudet kan være en stor tabbe? 

Dersom du kan svare nei på et av spørsmålene, blir det siste spørsmålet: Er det ingen grense for høyreregjeringa vilje til økt arealvern for å tekkes sin lille partner, Venstre?