Meny
Fly-Flyplass-Sandane-mai-2018_41857663794_o

Vi må styrke tilbudet på kortbanenettet

Sist endret: 29 09 2020

Kortbanenettet er en avgjørende livsnerve for store deler av det langstrakte landet vårt. Mellom fjorder og fjell har det sørget for korte avstander både for private reisende og næringslivet. Nå foreslår et utvlag nedsatt av Høyre og FrP å redusere antall flyplasser samtidig som Widerøe tvinges til å kutte i antall avganger. 

Etter at Norge stengte ned i mars har Widerøe tapt over 650 millioner kroner i passasjerinntekter. Nå avslutter regjeringen hjelpetiltakene til flyselskapet og det vil i følge Widerøe selv føre til store kutt. 

Flyplasser som vil få redusert tilbud utover høsten er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden. 

Legge ned flyplasser

Samtidig som Widerøe varsler store kutt har et utvalg satt ned av Høyre, FrP, KrF og Venstre foreslått å legge ned mange av flyplassene på kortbanenettet. Utvalget mener færre flyplasser vil gi større konkurranse på kortbanenettet og et bedre flytilbud. 

Senterpartiet mener et kutt i tibudet på kortbanenettet er helt feil vei å gå. I steden vil vi styrke tilbudet som er viktig både for privatpersoner og næringslivet i hele landet vårt.

- Flyplassene på kortbanenettet knytter landet sammen, de gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet. Det var bakgrunnen for at Borten-regjeringa startet utbygginga på 60-tallet og det er like viktig i dag, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad.

Styrk kortbanenettet

En av grunnene til at økonomien på kortbanenettet i dag er svak er avgiftspolitikken til Høyre og FrP. Det er villet politikk at man prioriterer skattelette for de rikeste og finansierer det med avgiftsøkning for samfunnskritisk infrastruktur i distriktene. 

Senterpartiet vil bevare dagens kortbaneflyplasser, redusere avgiftene så de kommersielle flygningene kan opprettholdes og bruke mer penger på FOT-ruter så det blir flere avganger og billigere flybilletter i distrikts-Norge.