Meny
Trøndelag fylkeskommune må ta en tydelig rolle som næringsutvikler for hele fylket og få på plass full bredbåndsdekning.

Trøndelag fylkeskommune må ta en tydelig rolle som næringsutvikler for hele fylket og få på plass full bredbåndsdekning.

Det er mye som tyder på at Trøndelag fylkeskommunes økonomi blir krevende de kommende årene. Det foreligger betydelige investeringsplaner i nye videregående skolebygg, og de varslede utsiktene til rammeoverføringer i kommuneøkonomiproposisjonen er ikke oppløftende.