Meny

Trøndelag fylkeskommune må ta en tydelig rolle som næringsutvikler for hele fylket og få på plass full bredbåndsdekning.

Det er mye som tyder på at Trøndelag fylkeskommunes økonomi blir krevende de kommende årene. Det foreligger betydelige investeringsplaner i nye videregående skolebygg, og de varslede utsiktene til rammeoverføringer i kommuneøkonomiproposisjonen er ikke oppløftende.

Det betyr krevende prioriteringer av de pengene vi har til disposisjon. I den politiske debatten har mye dreid seg om avveining mellom videregående skoler eller vei og kollektivtilbud. Det er naturlig, i og med at det er de største postene i det fylkeskommunale budsjettet.

Ved siden av fokus på tjenestetilbud, og hvor en skal eller ikke skal redusere overføringene, er det samtidig nødvendig å ha utviklingsmulighetene for øye. Vi må skape flere arbeidsplasser i hele Trøndelag, og vi må være offensive når det kommer til utviklingsarbeid. Gjennom det kan vi nå målet vårt om balansert utvikling av vår nye region.


Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn, men en sentral forutsetning er tilgang på digital infrastruktur. Det betyr at arbeidet med satsing på bredbånd og mobildekning må opprettholdes og styrkes. Gjennom tilgjengelig digital infrastruktur blir det enklere å etablere ulike typer virksomheter ute i distriktene enn om dette fortsetter å være fraværende. Da fylkestinget i juni behandlet driftsrapport og foretok sin budsjettrevidering ble satsingen på bredbånd og mobil styrket med 6 millioner. Dette var helt nødvendig og bra, samtidig vet vi at det gjenstår en del i fylket vårt – og dette vil Senterpartiet i kommende periode prioritere. Vi skal vi ikke gi oss før vi har fått på plass full dekning av bredbånd i hele Trøndelag, en viktig forutsetning for balansert utvikling av Trøndelag.  
 
Ida Stuberg
Ordførerkandidat Inderøy Senterparti
Fylkestingskandidat Trøndelag Senterparti