Meny
 Turisme i Norge- Et omstridt emne.

Turisme i Norge- Et omstridt emne.

En sommer slik som i år- med covid 19 hengende faretruende over oss har gjort at nordmenn har feriert hjemme. Og hva ser man? Jo, kapasiteten er sprengt. Og mer enn det.

Kultur i Trøndelag!

Kultur i Trøndelag!

Man lærer heldigvis hele tiden og politisk engasjement må handle om å utvikle sine egne fokus- og interesseområder. Bredden i kulturlivet har fanget min interesse mer og mer, etterhvert som jeg i mitt politiske liv har deltatt på utallige kulturarrangementer.

Mer vekst i Nærøysund!

Mer vekst i Nærøysund!

Vekstkraften i Nærøysund kommune er et viktig konkurransefortrinn for Trøndelag. De verdiene som skapes langs kysten av Trøndelag med Namdalskysten, vil være en avgjørende faktor for fortsatt vekst og utvikling av Midt – Norge.

Hvordan skal disse konkurransefortrinnene utnyttes best mulig slik at de kommer hele Namdalen og Trøndelag til gode?