Meny
Vi trenger nevenyttige hender for å videreutvikle Trøndelag

Vi trenger nevenyttige hender for å videreutvikle Trøndelag

Det har vært en tydelig politikk fra fylkestinget i Trøndelag å øke andelen som søker yrkesfag i valget av videregående utdanning.