Meny

Vi trenger nevenyttige hender for å videreutvikle Trøndelag

Det har vært en tydelig politikk fra fylkestinget i Trøndelag å øke andelen som søker yrkesfag i valget av videregående utdanning. 

Politikk virker - andelen søkere til yrkesfaglig utdanningsprogram har økt de siste årene. I 2020 økte det med 1,7 prosentpoeng fra 2019, det vil si fra 52,69 % til 54.37%. I 2019 var Trøndelag det tredje største fagopplæringsfylket i landet, tett etter Rogaland og Hordaland og for året 2019 – 2020 har det vært 4612 lærlinger i Trøndelag. Det er nå 2103 nye elever som er ferdig med sin opplæring på skole og skal ut i bedrift for å fortsette læringen som læringer. Det er derfor gledelig å se at formidlingen av læreplasser ligger bra an sammenlignet med samme tidspunkt i 2019.

Det er kanskje ikke alle som tenker over det, men under læretiden er elevene i kraft av sin rolle med på å løse utfordringer vi står i, men også de utfordringene vi har foran oss. Jeg er derfor stolt over at vi har så mange lærlinger som nå skal ut i næringslivet. Med situasjonen samfunnet står i vet vi at noen bransjer er utsatt, men vi ser samtidig at det begynner å løsne for andre. Min bekymring har derfor vært stor for hvilket næringsliv lærlingene har mulighet til å bli og være en del av.

Arbeidslivet er i omstilling med stort fokus på digital og teknologisk kompetanse. Elevene som nå blir lærlinger har fått med seg en erfaring som ingen andre før dem har gjort. Over natta ble de heldigitale. Samfunnets- og arbeidslivet er i endring, og det stilles krav om å være både mobil, omstillingsdyktig og ha kompetanse tilpasset samfunnets varierende behov. Mange av de yrkene vi kjenner i dag, vil endre seg framover. Nye metoder, økt grad av automatisering og digitalisering vil prege utviklingen. Dette gjelder hele samfunnet. Arbeidslivets og skolens utvikling bidrar til å endre kravet til den enkeltes omstillingsevne og omstillingsferdighet. Elevene som nå blir lærlinger har lært at selv om det kommer store endringer så finnes det løsninger. De blir derfor viktige i utviklingen av nye arbeidsplasser, nye bedrifter, mest sannsynlig ny teknologi og løsninger vi i dag ennå ikke kjenner. Vi trenger denne kompetansen over hele fylket. Trøndelag skal bygges videre. Vi trenger dyktige fagarbeidere innenfor alle sektorene, vi trenger fagfolk over alt i hele fylket.

Kari Anita Furunes, Sp 

Leder hovedutvalg utdanning

Trøndelag fylkeskommune